Archív autora

Pozor na skupinovou zaslepenost!

V naší společnosti je přirozené patřit do mnoha různých skupin. To, kam patříme, však často také zkresluje naše vnímání a negativním způsobem může ovlivňovat naše chování k zástupcům ostatních skupin. Ve svém extrému tento běžný psychologický jev může vést až ke xenofobii. Lidé mají tendenci svoji skupinu zvýhodňovat, adorovat a přijmout nekriticky její hodnoty. Ostatní

Psychoterapie je normální

Psychoterapie je bohužel v naší společnosti často stigmatizována. Spoustu lidí se stále domnívá, že psychoterapie je pro „blázny“ a navštěvování psychoterapeuta je tedy projev slabosti. V tomto textu představuji alternativní pohled. Nedávno jsem seděl u piva s pár kamarády psychology v jednom alternativním podniku v centru Prahy. Jako klasické osoby deformované svou profesí jsme se