Archív autora

Jsme skutečně odlišní?

„I když zavážeš stovku uzlů -provaz zůstane jeden.“ Džaláluddín Rúmí Rozličné, často při střízlivém pohledu iracionální, bezdůvodné či neopodstatněné, falešné, umělé nebo vykonstruované, nadsazené a přehlížené; i takto je možno definovat společenské vztahy, jenž se skrz všechny generace dostávají napovrch ve stále se zrychlující době. Avšak prostoru pro kritiku má každý občan libovolné množství, naopak zde

Antény mají rádia, ne lidé. Nebo je to naopak?

„Jak máme být šťastni, aniž bychom se vyhýbali skutečnosti – ta je vždy neutrální, tedy člověk nezbavený emocí nevnímá skutečnost, ale její hodnocení. Pokud jste šťastni, musíte být závislí na vlastních představách, ne na opravdovém světě…“ V životech většiny z nás vždy existovaly ideály, prozatimně neuskutečněné sny, lidé, jejichž existence linkuje referenční dráhy našich rozhodnutí. Ale neexistuje