Archív autora

K respektu

Člověk by měl umět respektovat i autority, které neuznává. Ironie a občanská neposlušnost by přitom měla mít své meze. Nihilista Bazarov, ústřední postava románu I. S. Turgeněva Otcové a děti, umírá v horečce, neschopen lásky. Jiná postava tohoto klasika ruské literatury, vzdělanec Rudin, je člověkem, který dokáže nadchnout druhé, sám ale ve svém životě tápe.

Oblaka

Myslitelé, kteří tráví hodně času ve světě představ a myšlenek, bývali ve společnosti oceňováni, vysmíváni, někdy mohli skončit ve vězení nebo na popravišti, v naší zemi se dokonce dvakrát stali prezidentem. Z historie nám zůstalo také mnoho příběhů a obrazů myslitelů, anekdot či legend, které jsou často zcela rozdílné či dokonce protichůdné. Z antiky známe smějícího se filosofa

Zkušenost versus racionalita

Je důležité spoléhat na logiku, její argumenty a na poznání vycházejí ze zkušenosti, které představuje spíše dojmy, se dívat s podezřením? Domnívám se, že často spíše opak je pravdou. Možná dnes spíše příliš přeceňujeme poznání založené na logických argumentech či poznání technicistní povahy. Poznání zakotvené ve zkušenosti přitom vůbec nemusí být iracionální a nepromyšlené. Jen není

Ztratila hesla sametové revoluce svůj obsah?

Anebo naopak má étos spojený s 17. listopadem a následnými změnami stále co říci i v dnešní době? Hesla a proklamace spojená se začátkem utváření demokracie po pádu komunistického režimu v naší zemi jsou někdy obviňována z vyprázdněnosti a jejich připomínání pak z planého moralizování. Nicméně zdá se nyní, že demonstrující lidé v ulicích a

Společnost rizika nebo blahobytu?

Je současná atmosféra ve společnosti a veřejné debatě důvodem k deziluzi, nebo v ní lze hledat spíše příležitost pro změnu? Při hodnocení „nálady“ ve společnosti vycházíme asi nejvíce ze svých pocitů a prožitků, což sice podle mě nutně neznamená, že daný pohled není třeba brát vážně, pravděpodobně ale platí, že co člověk, to trochu jiný

Jak uchopit téma změny?

Oslabování střední vrstvy, růst nerovnosti a rozevírání nůžek. Úsporná politika státu, která jen dál znejisťuje postavení těchto skupin obyvatel. To je spojováno s protesty hnutí žlutých vest ve Francii. Nespokojenost se současnou situací je směřována vůči politikům. Jak také ukazují protesty ve Francii. Ale i když se podíváme na vyjádření nespokojenosti v české společnosti, které

Selfie jako jednocestné zrcadlo

Když se procházíme městem, můžeme spatřit mnoho mladých (a třeba pro nás atraktivních) lidí, kteří zrovna ve chvíli, kdy je míjíme, pohled našich očí snadno přehlédnou. Protože si vytváří selfies. Sledují přitom sami sebe anebo se naopak dívají na své přátele ze sociálních sítí? V psychologických výzkumech či ve vyšetřování se používá jednocestné zrcadlo. Před zrcadlem

Od knedlo zela k vepřovému ragú

Nikdy jsem příliš nerozuměl obrazům starých mistrů, na kterých byly zátiší s talíři a mísami s jídlem a číšemi vína či ovocem. Oproti výjevům z mytologie, bitev, obrazům světců či portrétům mi vždy dané obrazy přišly málo zajímavé, kdyby daný obraz nevisel v galerii, asi bych nepoznal, že tam patří. Dnes již chápu, že zobrazení jídla nemá estetickou hodnotu

Tíha morálky a lehkost vkusu

Hrdina Dostojevského románu Zločin a trest Raskolnikov zabije lichvářku a její sestru. Potom onemocní, trpí snad nervovou horečkou. Román analyzuje Raskolnikovo nitro, svědomí, vše vyústí v přijetí viny, přijetí Boha, jež přináší určité smíření a odpuštění, stejně jako cit Soni. Román z roku 1866 analyzuje jedno z dilemat, které se zdá naplno propuknout ve století následujícím: Je-li Bůh

Svoboda nebo nutnost volby?

Co je to svoboda? Možnost volby? Nebo možnost žít v souladu se svou přirozeností a potřebami? Svoboda od něčeho (nebýt omezován ve své volbě), anebo svoboda pro něco, k něčemu co má hodnotu? Co je znakem svobodného člověka a svobodného života? Vlastnost, která je dnes rozhodně spojována se svobodou, je originalita. Originalita je výsledkem našich životních voleb,