Archív autora

Selfie jako jednocestné zrcadlo

Když se procházíme městem, můžeme spatřit mnoho mladých (a třeba pro nás atraktivních) lidí, kteří zrovna ve chvíli, kdy je míjíme, pohled našich očí snadno přehlédnou. Protože si vytváří selfies. Sledují přitom sami sebe anebo se naopak dívají na své přátele ze sociálních sítí? V psychologických výzkumech či ve vyšetřování se používá jednocestné zrcadlo. Před zrcadlem

Od knedlo zela k vepřovému ragú

Nikdy jsem příliš nerozuměl obrazům starých mistrů, na kterých byly zátiší s talíři a mísami s jídlem a číšemi vína či ovocem. Oproti výjevům z mytologie, bitev, obrazům světců či portrétům mi vždy dané obrazy přišly málo zajímavé, kdyby daný obraz nevisel v galerii, asi bych nepoznal, že tam patří. Dnes již chápu, že zobrazení jídla nemá estetickou hodnotu

Tíha morálky a lehkost vkusu

Hrdina Dostojevského románu Zločin a trest Raskolnikov zabije lichvářku a její sestru. Potom onemocní, trpí snad nervovou horečkou. Román analyzuje Raskolnikovo nitro, svědomí, vše vyústí v přijetí viny, přijetí Boha, jež přináší určité smíření a odpuštění, stejně jako cit Soni. Román z roku 1866 analyzuje jedno z dilemat, které se zdá naplno propuknout ve století následujícím: Je-li Bůh

Svoboda nebo nutnost volby?

Co je to svoboda? Možnost volby? Nebo možnost žít v souladu se svou přirozeností a potřebami? Svoboda od něčeho (nebýt omezován ve své volbě), anebo svoboda pro něco, k něčemu co má hodnotu? Co je znakem svobodného člověka a svobodného života? Vlastnost, která je dnes rozhodně spojována se svobodou, je originalita. Originalita je výsledkem našich životních voleb,

Tělo dělá člověka

V souvislosti s nemocemi, které představují poruchy příjmu potravy, se hovoří o neúměrném ideálu štíhlého těla ženy. V obecnější rovině můžeme mluvit o preferenci štíhlé, nebo spíše sportovní postavy a preferenci mladistvého vzhledu. O co jde, je však spíše než štíhlá mladice, nebo atletický mladík, tělo. Tělo. Tělo oděné do šatů je jen součástí estetického dojmu, který může