Archív autora

Feminismus

Pojem feminismus bývá v dnešní obě velmi často nesprávně chápán a interpretován. Většina lidí si pod ním představí ženu jednadvacátého století s přehnaně, často až vyhroceně radikálními názory na muže toužící získat nad opačným pohlavím převahu. Kořeny a myšlenky hnutí za ženská práva ale sahají daleko hlouběji. Jeho primárním cílem bylo přece získání základních lidských práv a

Umění

Co je to vlastně umění? Podle Ottova slovníku „konání, jehož výsledek vyniká nad ostatní estetickou hodnotou“. Lze ho však hodnotit pouze z tohoto úhlu pohledu? Skutečně se umění měří pouze z hlediska líbivosti a estetiky? Představte si následující. Stojíte v drážďanské Galerii starých mistrů, posloucháte působivý výklad o Zrození Venuše a do detailů si toto renesanční veledílo prohlížíte.