Archív autora

Proč bychom měli i nadále studovat starou filozofii novoplatonismu?

Odpovědět na otázku o užitečnosti studia antického novoplatonismu v dnešní době není zcela jednoduché. Jeden by mohl tvrdit, že myšlenky novoplatonismu jsou zcela scestné a směřují úplně jiným směrem než moderní filozofie a především věda. Ono pro filozofii jako takovou je dnešní doba těžká. Vědecké poznání ji vytlačilo z mnoha pro ni dříve typických okruhů a děkuje

Nadvláda mužů

Tento úvod by vás měl především navnadit ke čtení této poměrně rozsáhlejší práce a zároveň uchránit čas těm, které toto téma nezaujme. Pierre Délix Bourdieu byl francouzský sociolog a antropolog, který se věnoval především sociologii vzdělání a kultury. Vytvořil novou sociologickou teorii, jež se obvykle nazývá „teorie jednání“. Zavádí pojem her, pro každodenní interakci mezi

Kritéria komunikace s mimozemšťany aneb co musí být splněno

V této eseji se pokusím zpracovat kritéria, která jsou nezbytná pro to, aby mohla probíhat komunikace s mimozemskými bytostmi. V závěru práce se pak pokusím nastínit několik možných důsledků, jež by mohly z tohoto kontaktu vyplynout. Prvotní otázka, která se nabízí, je jistě otázka samotné existence mimozemských bytostí. Na tuto otázku bychom mohli reagovat další otázkou, a to zdali