Projekt K zamyšlení vznikl v důsledku dlouhodobé frustrace z negativních společenských aspektů naší společnosti a z absence podobného mediálního prostoru, který by se snažil něco s těmito skutečnostmi dělat. Stále se domnívám, že něco třeba dělat je. Nejenom naše společnost se nachází v jakési postmoderně, která se vyznačuje apatií, netolerancí, intelektuální polarizací, emoční hysterií, informačním chaosem, etickým relativismem, mediálním marasmem a separací politiky od občanů. Tato definice dnešního světa zní pesimisticky především proto, že jsem vynechal pozitivní aspekty naší společnosti, kterých je bezesporu spousta a osobně jsem přesvědčen, že jich je dokonce více, než těch negativních. Ty negativní jsou ale ve stavu, ve kterém se aktuálně nacházíme, potenciální hrozbou. Hrozbou tak velkou, že může zhatit všechny snahy idealistů vytvořit a udržet si svobodnou společnost. A proto je potřeba se jimi zabývat.

Čím více jsem přemýšlel nad naší demokracií, společností a životním stylem, tím více jsem cítil potřebu začít se k těmto podnětům nějak vyjadřovat. První, co mě napadlo, byl osobní blog. Po určité době jsem ale dospěl k názoru, že blog nestačí, poněvadž se od něj očekává strohost, aktuálnost a tak trochu také bulvárnost. Přesto jsem občas něco sepsal a zveřejnil, jindy jsem pouze četl a přemýšlel. Diskutoval jsem a polemizoval. A z mého společenského rozpoložení chybělo už málo k tomu, aby vzniklo něco jako K zamyšlení. Tím malým impulzem bylo pravděpodobně studium psychologie, které pomalu ale jistě začalo prohlubovat mé znalosti lidské mysli. A tak se zrodil nápad a stačilo ho jenom realizovat.

Realizace probíhala v podstatě spontánně. Sám jsem byl překvapen, jak rychle začala tato myšlenka dostávat podobu. Jednoho odpoledne jsem napsal dnes už redaktorovi K zamyšlení Lukáši Hendrychovi, že bychom mohli vytvořit stránky, na které bychom publikovali svá zamyšlení. S nadšením souhlasil. S podobnou podporou jsem se setkal i u dalších přátel, kteří mi přislíbili, že zkusí taky něčím přispět. A tak zbývalo už jen vytvořit stránky. Po chvilce zápolení s wordpressem se povedlo i to. Téměř ihned se našli další dobrovolníci a vytvořili naše logo. Poté nastalo čekání do 1. února, kdy byl web oficiálně spuštěn.

Takto tedy vzniklo K zamyšlení, projekt, který vytváří prostor pro zamýšlení se nad problémy. Prostor pro Vaše vlastní eseje, úvahy a zamyšlení. A jelikož nedělíme problémy na velké a malé, zamýšlíme se nejenom nad hlubokými filozofickými problémy, společenskými otázkami a demokracií, ale i nad životem člověka, rodinou a láskou, neboť stejně jako atomy tvoří molekuly, tak jedinec se svým trápením tvoří společnost.

A co máme v plánu do budoucna? To si můžete přečíst v sekci naše cíle.

David Lacko, šéfredaktor K zamyšlení