Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace

Také patříte ke stále se zvyšujícímu procentu lidí, kteří si uvědomují, že současný způsob života není tou správnou cestou? Potom vás kniha s názvem “Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace” opravdu nadchne. Autor knihy Bohumil Ždichynec analyzuje moderní společnost a především vnitřní svět současného člověka a to nejen coby odborný lékař a vědec, ale také jako duševně probuzený umělec.

Poukazuje na extrémní nátlak a nesoulad v životě jedince a snaží se pro něj hledat řešení pomocí celostní medicíny. Zároveň odpovídá na složité aktuální otázky a pro jejich řešení se obrací k fyzice, psychologii, filosofii, antropologii a samozřejmě k současné medicíně a psychosomatice. Své teorie doplňuje o velké množství citací nejznámějších filosofů a jiných významných osob, které se zapsali do historie lidstva. Kniha se proto místy může zdát jako velký seznam životních mouder, a je proto velkou inspirací pro tzv. osobní motta.

Kniha mimo jiné hovoří o propasti mezi vědou a uměním. Autor poukazuje na nesmyslnost radikálního oddělování těchto dvou oborů a právě v jejich souladu shledává pro současnou civilizaci určitá východiska. Jde o jistou analogii mezi duší a myslí. Ždichynec zde představuje hrstku osobností, které byly schopny chápat okolní svět vědecky i umělecky zároveň a právě tito lidé byli považování za největší génie. Byli jimi například Albert Einstein, nebo Leonardo Da Vinci. Ačkoliv je dnešní společnost zaměřena spíše na vědu a logiku, umění má nenahraditelnou úlohu pro obrodu naší duše. Zcela zdravý člověk může být jen ten, který je zdravý po fyzické, ale i duševní stránce. Proto je poměrně problematické, že se zapomínáme reflektovat nejen jako myslící bytosti, ale také jako bytosti duchovní.

Autor se kromě poukazování na chyby snaží hledat i jejich řešení. Stěžejní je pro něj současná morálka všech lidí, především jejich neschopnost chovat se empaticky k ostatním. Současné emoce a city jsou pokřiveny konzumním a mediálním stylem života, a my proto ztrácíme základní instinkt držet pospolu za účelem zachování nejen svého vlastního druhu, ale i celé planety. Kromě nutnosti zlepšení mezilidských vztahů hovoří Bohumil Ždichynec také o vztahu člověka ke zvířatům a k přírodě. Vidí určité řešení v radikální změně stravování, následkem kterého by skončilo nesmyslné vraždění zvířat, ale které by také pomohlo člověku samotnému s jeho zdravím.

Přemíra stresu je denní chléb současného člověka. Tento druh negativní energie si předáváme během dne jeden na druhého, až se zdá, že z tohoto kruhu nelze utéct. V knize se ale dočkáme poměrně optimistického názoru, který tvrdí, že jsme na cestě k uzdravení, stačí jen začít sami u sebe. Mezi velmi důležité rady jak změnit svůj životní styl patří například meditace, která pomáhá člověku zklidnit mysl a naučit se koncentrovat. Několik meditačních cvičení sám autor doporučuje a popisuje jejich provedení. Kromě těchto cvičení je klíčem ke skutečným změnám více investování lásky do všeho, co ve svém životě děláme. Ať jdeme do práce, nebo si hrajeme s dětmi, měli bychom to dělat s láskou v srdci. Naučit se ho víc otevírat lidem kolem sebe, snažit se hledat řešení, které bude dobré pro všechny a ne přemýšlet nad tím, jestli to bude výhodné pro mě. Jako logicky myslící bytosti jsme na vrcholu potravního řetězce, ale co se nejen empatie týká, máme se od “nižších“ druhů co učit.

Čtení této knihy pro mě bylo opravdu velkým zážitkem. Ačkoliv byla psána poměrně náročným jazykem, který odpovídá vědeckému a filosofickému myšlení autora, kapitoly byly velice čtivé a přehledně oddělené. Texty byly obohaceny o velké množství citací, které i přes svou četnost utkví v hlavě čtenáře pro svou skutečnou hloubku. Jde o dílo, které podobně smýšlejícím čtenářům rozšíří obzory a objasní choulostivá témata, o kterých se v současných mediích nedočtou, nebo nedoslechnou. Bohumila Ždichynce obdivuji nejen pro jeho psaný projev, ale především pro jeho všestrannost a střízlivě kritický pohled na svět.

 

  • Autor: Bohumil Ždichynec – MUDr., CSc., odborný lékař – specialista, vědecký pracovník. Nyní pracuje jako internista v soukromém lékařském centru v Praze 2. Napsal řadu vědeckých a odborných prací, mj. i v zahraničí (Švýcarsko, Francie, Německo, USA), některé z nich byly oceněny prestižními cenami. Publikoval také články a eseje v novinách a časopisech, povídky a poezii v časopisech a sbornících. V předkládané knize „Známe sami sebe?“, motivované současnou devalvací elementárních lidských hodnot, autor nementoruje, ale vybízí vnímavého čtenáře k vlastní úvaze o tom, jak úspěšně překonávat nástrahy civilizace.

 

Recenze publikována na webu kritiky.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.