Jako každý internetový projekt si i my klademe určité cíle. Některé jsou dlouhodobé, jiné se týkají několika následujících týdnů. Určitá část z nich se dá považovat za naivní a idealistické, pevně ale věříme, že se někdy – ať už příčinou naší čí něčí jinou – naplní:

1) Vytvořit nezpoplatněný internetový diskuzní prostor, který bude čten, a do kterého budou lidé s radostí přispívat.

2) Vytvořit netradiční portál, který nebude nabízet běžné zprávy, nýbrž originální články, které nutí člověka k zamyšlení.

3) Dávat šanci začínajícím pisálkům i zkušeným publicistům. U nás může publikovat každý!

4) Sestavit kvalitní redakci, která bude přispívat svými zamyšleními pravidelně.

5) Podporovat kritické myšlení, diskuzi a schopnost vytvořit si vlastní názor.

6) Být neobjektivní. Nechceme si hrát na objektivitu. Každý autor je nenapodobitelný originál, který vkládá kus své individuality do každého článku.

7) Dostat se do širšího povědomí lidí. Největší nevyužitý potenciál spatřujeme v základních a středních školách, kde bychom rádi nabízeli možnost zveřejnit dobré úvahy mladých žáků, dodali jim tak sebevědomí a napomohli vytvořit kriticky uvažující generaci.

8) Upozorňovat na problémy dnešní společnosti a společně na ně hledat řešení.

9) Napomoci vytvořit demokraticky smýšlející a uvědomělý národ, protože samotná demokracie nestačí. Chceme bojovat proti apatii, netoleranci a hlouposti.

10) A v neposlední řadě bychom rádi s takovým demokratickým národem pomohli tvořit demokracii směrem k lepšímu za pomoci diskuze a přemýšlení. Protože demokracii netvoří politici, ti druzí, zloději nebo tajné spolky. Demokracii tvoříme my všichni.