Reakcia na článok Zeitgeist movement aneb Socialisté nové generace

S projektom Venus som sa prvýkrát stretol pred niekoľkými rokmi. Jeho filozofiu som si však začal uvedomovať hlbšie časom, keď som začal študovať v Žilinskej univerzite v Žiline na katedre mechatroniky a výkonovej elektroniky. Nedalo sa nevšimnúť si niektoré dôsledky, ktoré rýchla expanzia robotiky prináša, pričom som uvažoval o možných racionálnych riešeniach. Projekt Venus sa stal jedným z nich a toto je reakcia na článok: Zeitgeist movement aneb Socialisté nové generace.

Po vypočutí si niekoľkých prednášok ohľadom projektu Venus, nemožno navrhovaný projekt považovať za utópiu. Utópia je ideálne usporiadanie spoločnosti, čo sa s veľkou pravdepodobne nikdy nikomu nepodarí, keďže samotná povaha fyzikálnych dejov nášho vesmíru nie je dokonalá. Tento vesmír dokonalosť nepozná. Venus projekt je “iba“ synergické zriadenie spoločnosti, ktoré sa flexibilne mení podľa rôznych parametrov tak, aby zabezpečilo čo najoptimálnejšie fungovanie spoločnosti, no nikdy nie optimálne. To znamená, že bude prebehať svojim vývojom či inováciou.

Aj mne pripadá predstava projektu Venus nádherná, no prečo sa autori nechcú spájať so socializmom, neviem. Dôvodov môže byť viacero. Možno kvôli spomínaným peniazom, alebo v ľuďoch zakódovaným negatívnym myšlienkam o socializme a komunizme – čo asi nemožno nikomu vyčítať. Predsa len, tiež sa neoznačujem za socialistu či komunistu, hoci sa mi filozofia Zeitgeistu veľmi pozdáva. Reálny komunistický systém v dnešnom svete sa v mnohom odlišuje od svojho vzoru. Ide predovšetkým o charakteristiky ako totalita (vláda jednej – komunistickej – strany, prehnaná štátna byrokracia, odbory ako pomocný nástroj vlády), zachovanie triednych rozdielov (prinajmenšom na úrovni vládnuca vrstva verzus ostatní), zachovanie deľby práce, povýšenie marxizmu na akési náboženstvo (pričom sám Jacque Fresco náboženstvo kritizuje). Potom sa nemožno nikomu čudovať, ak nechce, aby bola jeho filozofia spájaná so socializmom či komunizmom. To však neimplikuje, že je chyba v samotnej filozofii. Chyba môže byť práve v nepripravenosti jednak technologickej, ale aj samotnom nepochopení princípov konkrétneho modelu. Okrem toho má projekt Venus určite bližšie ku technokratizmu než socializmu či komunizmu.

Nemôžem súhlasiť s tvrdením, že každý spoločenský systém je len odrazom toho, čo si ľudia myslia o sebe, o ostatných a ako uvažujú o realite, ktorá ich obklopuje. To je až dôsledok. Vysvetlím:

Samotná existencia reality predchádza tomu, čo si o nej budú ľudia myslieť, čo si budú myslieť o sebe a o ostatných. Ak by bola realita iná, naše vnímanie by sa jej prispôsobilo. Ak by som sa narodil v oblasti, kde väčšina verí v Allaha, pravdepodobne v neho začnem veriť. Ak by som sa narodil v Indii, pravdepodobne budem veriť v Brahmu či reinkarnáciu. Ak by som sa niekde v pralese, možno by som sa práve vystatoval useknutými hlavami mojich nepriateľov z vedľajšieho kmeňa. Prečo ľudia kradnú, dealujú drogy či nelegálne predávajú zbrane? Je to len priamym dôsledkom toho, ako na nich vplýva prostredie, realita. Rozumne ju zmeňme a zminimalizujeme násilnú a drogovú činnosť.

Autor textu, ktorého je tento konštruktívnou kritikou, nadobúda dojem, že filozofia Zeitgeistu ignoruje myslenie jednotlivca. Napr. v tejto prednáške [1] Jacquea Frescoa som mal naopak pocit, že kladie veľký dôraz na vzdelávanie a myslenie jednotlivcov. Učí ku kritickému mysleniu, učí slepo nenasledovať a neveriť.

Určite sa zhodneme, že peniaze majú takú hodnotu, akú im dáme. V podstate je to kus papiera, ktorý pri nejakom postapokalyptickom zombie scenári nebude mať vôbec hodnotu. Aké zdroje ale majú prirodzenú hodnotu? Napadne mi napr. voda, orná pôda, meď, železo atď. S tvrdením, že zlato nemá absolútne žiadnu hodnotu, nemôžem súhlasiť ani ja. Aj ten samotný papier (ak už nebude platidlom), nejakú svoju hodnotu má, pretože môže byť pre nás niečím užitočný. Zlato má v dnešnom svete široké využitie napr. v strojárskom priemysle či elektrotechnike. Ako som vyššie upozornil, projekt Venus nie je utópiou a ani nepredpokladá ideálnu spoločnosť. Autor článku preto dobre zareagoval a upozornil na túto nezrovnalosť. Netreba však kvôli tomu zatratiť celú filozofiu, je naopak potrebný dialóg a následný progress v tomto smere.

Ďalšia téma, ku ktorej by som sa rád vyjadril, je obšírnejšia. Obviňovať projekt Venus za rozhodovanie o tom, čo si majú ostatní myslieť, čomu majú veriť a ako sa majú v živote správať, je prakticky nezmyslom. Vysvetlím:

Ak nadviažem na moje pojednanie o vplyve reality na človeka, v podstate všetko okolo nás (všetky udalosti, ktoré sa nám udiali a udejú, spoločnosť, rodina, priatelia a aj gény) rozhoduje o tom, čo si máme myslieť, čomu máme veriť a ako sa máme správať. Už od narodenia si musíme osvojiť sociálne pravidlá správania sa v spoločnosti (neignorujem evolučne zakódované vzorce správania), je vytváraný napr. obraz ideálnej postavy ženy. Všetko okolo nás nám programuje myseľ, ktorá potom špecificky reaguje. Dokonca sú naše rozhodnutia vo veľkej miere podmienené nevedomou časťou mysle [2] a samotná slobodná vôľa je v posledných rokoch neurofyzikmi a psychológmi veľmi debatovaná a skúmaná. John A. Bargh vo vedeckom článku Free Will is Un-natural [3] v závere píše, že pokiaľ ide o psychologický koncept slobodnej vôle, dôkazy preskúmané v článku spolu s podstatným množstvom poznatkov získaných v ďalších prírodných vedách, vedú k záveru, že nie je potrebné predpokladať existenciu slobodnej vôle za účelom vysvetlenia vytvárania impulzov správania. Fenomenologický pocit slobodnej vôle je veľmi reálny, rovnako reálny aj pre tých vedcov, ktorí argumentujú proti jej existencii. Tento silný pocit je ilúzia, podobná ako pohyb Slnka po oblohe, pričom aktérom pohybu sme my.

Na základe poznatkov z prírodných a sociálnych vied vyplýva, že na naše myšlienky, rozhodnutia a činy vplýva mnoho faktorov, ktoré neovplyvníme, no ony ovplyvnia nás. Aj dnešná spoločnosť nám formuje úsudky a v istom zmysle aj riadi naše životy. Samozrejme dnes našťastie nemáme totalitarizmus, no takému princípu sa stráni aj Zeitgeist. V totalite totiž sloboda slova nemá miesto. Taká filozofia je ale v priamom rozpore s neustálym inovovaním a vylepšovaním prostredia, na ktorom si projekt Venus zakladá.

Ďalšia myšlienka v texte, na ktorú sa vyjadrím, ma úprimne veľmi prekvapila. Ak si predstavím, že sa teraz nemusím vôbec zaujímať o to, čo budem robiť po škole, ako si nájdem prácu, ako si nájdem byt atď. a o moje prežitie je automaticky postarané, určite by som svoj život zo dňa na deň neukončil, no namiesto toho by som sa skutočne venoval tomu, čo ma napĺňa. Venoval by som sa inováciám v oblasti bezdrôtového prenosu energie, diskutoval by som na rôzne filozofické otázky, vymieňal s ľuďmi názory a snažil sa byť čím ďalej, tým múdrejším. Nemôžem však zovšeobecňovať a skutočne netuším, koľko ľudí by takto reagovalo. No chcem vidieť jediného človeka, ktorý by sa pri tejto predstave zo dňa na deň zdrogoval k smrti. Je potrebné vidieť príčiny toho, prečo dnes ľudia pijú či drogujú. Zistíme, že skvelý život bez starostí za tým nie je. Vidíme tu dnes azda rapídne vymieranie milionárov? Preto som absolútne nepochopil základ autorovej myšlienky.

V závere by som rád upozornil na logickú nekonzistentnosť implikácie, ktorú autor textu uviedol. V podstate tvrdí, že ak žijeme vo svete, kde je všetko (potrebné pre život) dostupné, tak nemáme ako dokázať partnerovi svoju hodnotu, pričom následne tvrdí, že je dokázateľná len tam, kde potreby niečo stoja. Potom cenu aplikuje na samotné fyzikálne deje (…pokud si chcete jen ohřát vodu na kávu, musíte do té vody investovat nějakou tu elektřinu, aby dosáhla bodu varu.). Z toho napokon vyvodzuje záver, že projekt Venus ide proti samotnej prírode.

Budem ignorovať kvalitu vysvetlenia popisovaného fyzikálneho deju. Nemôžem však odignorovať fakt, že príroda pojem “cena/niečo stáť“ nepozná. Príroda sa riadi napr. základnými interakciami hmotných zložiek, ktoré svojou kombináciou vytvárajú realitu. Ak dokážeme zariadiť, aby prenos energie bol zadarmo, tak prírodu to nijak trápiť nebude. Ak si teraz na celom svete povedia energetici, že je elektrina zadarmo, myslí si azda niekto, že sa zmenia zákony elektromagnetizmu? Aj energia, ktorá by bola v projekte Venus zadarmo (nič by nestála), bude pochopiteľne podliehať všetkým prírodným dejom, ktoré s ňou interagujú. Vravieť potom, že ide proti samotnej prírode, je pochopiteľne nesprávne.

Tým však automaticky nepredpokladám, že energia, ktorá by nič nestála, by nemala žiadnu hodnotu. Určite mala, pretože je pre človeka prínosom. Takže partnerovi budeme mať možnosť dokázať svoju hodnotu, pretože samotná hodnota nezanikne. Aj v dnešnom svete sú veci, ktoré sú zadarmo a majú svoju hodnotu. Nikto nám nebude brániť lichotiť a vravieť komplimenty, viesť dialógy a zaujať šarmom či bystrou mysľou. Nikto nám nebráni darovať úsmev či jemné pohladenie venované milovanej osobe.

Tento článok sme vám priniesli v spolupráci s BeWise.

 

Zoznam použitej literatúry:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=jOuYsEwOmLo
 2. http://www.videacesky.cz/navody-dokumenty-pokusy/mame-svobodnou-vuli-ok
 3. http://www.yale.edu/acmelab/articles/FreeWillIsUnnatural.pdf

Komentář

 1. Odpovědět

 2. Od Hmm,

  Odpovědět

  • Od Hmm,

   Odpovědět

  • Odpovědět

   • Od Hmm,

    Odpovědět

 3. Od JanMarek

  Odpovědět

  • Od Tomas Martincok

   Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *