Máte doma „v šuplíku“ schovanou dobrou esej, propracovaný domácí úkol či otázky vyvolávající seminární práci a chtěli byste se o ni podělit se světem? Rádi přemýšlíte nad různými aspekty naší společnosti? Vadí Vám určité společenské problémy? Vyvolejte díky nám diskuzi a upozorněte na palčivé otázky naší společnosti. Demokracie je především o diskuzi, pojďte ji tvořit.

Zasílejte nám Vaše příspěvky, názory, články, eseje a zamyšlení na info@kzamysleni.cz a my je moc rádi publikujeme.*

Nejste omezeni žádnými limity a žádné téma pro nás není tabu.

Není důležité, aby Váš příspěvek splňoval normy úvahy. Není to maturitní práce ani domácí úkol. Mnohem důležitější je obsah a čtivost. Proto se nebojte zaslat nám také odbornější články či naopak povídky, které vyvolávají otázky. Vítán je každý příspěvek, který má určitý přesah a nutí člověka zamyslet se.

Váš příspěvek by neměl být pouhým žurnalistickým konstatováním faktu, popisem nových událostí či komentováním aktuálních politických kauz, které hýbou světem a slýcháváme o nich denně v médiích.

Podělte se s námi o Váš názor. Vy tvoříte obsah projektu K zamyšlení. Vy tvoříte demokracii.

 

* Předtím, než nám svou práci zašlete, si přečtěte následující řádky:

1) Budeme rádi když uvedete svou pravou identitu. Domníváme se, že kvalitní diskuzi anonymita ničí. Nestyďte se za své názory. (Ve výjimečných případech je možno publikovat esej pod pseudonymem – nezapomeňte nám ale napsat důvod Vašeho rozhodnutí.)

2) Publikujeme příspěvky napsané pouze v češtině a slovenštině.

3) Příspěvky zasílejte nejlépe v těchto formátech: .doc, .docx, .rtf, .txt., .html, .xhtml, .pdf.

4) Redakce má právo Váš příspěvek nezveřejnit.

5) Redakce má právo udělat ve Vašem příspěvku drobné úpravy, které nezmění smysl textu. (Gramatické a stylistické chyby, překlepy.)

6) Dle vlastního uvážení nám můžete zaslat krátký text o Vás či Vaši fotku. Zveřejníme je pod článkem jako informace o autorovi.

7) Odesláním Vašeho příspěvku na výše zmíněnou e-mailovou adresu (info@kzamysleni.cz) nás zmocňujete k časově neomezenému užití Vašeho příspěvku v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zasláním příspěvku rovněž souhlasíte s jeho zveřejněním na našich webových stránkách (www.kzamysleni.cz) bez nároku na honorář. Takto nabytá práva se zavazujeme využít výlučně ke zveřejnění Vašeho příspěvku na našich webových stránkách (www.kzamysleni.cz). Autor tímto není na žádných svých autorských, publikačních ani jiných právech krácen.