Braňme naši kulturu

Sedím a píši, zatímco za humny si už armády takzvaných uprchlíků brousí nože a chystají se najít azyl mě pod okny. Sedím tu a píši, místo toho, abych vyšel do ulic, ukázat vládě oprátku. Přesto doufám, že moje varování snad někoho osloví. Jsem ochránce našich tradic, jsem ochránce naší kultury a nedovolím, aby byla pošlapána a znesvěcena. Odmítám vidět demokracii, pro niž každá země Evropy cedila krev, se bezbranně zmítat v područí nájezdníků a kolonizátorů, kteří nikdy nemohou, ale ani nebudou chtít pochopit naše hodnoty.

Buďme bdělí. Uvědomme si, že náš systém je proti vnější ale i vnitřní hrozbě slabý. A chceme-li jej uchránit, musíme jednotně hájit naše zájmy. Naše slabá, ale laskavá demokracie je tím, co musíme uchránit. Naše občanská práva a svoboda musejí být bráněna za každou cenu. Kultura vystavěná na pilířích antického světa, antické vzdělanosti, antické demokracie a zároveň vycházející z křesťanské nauky o milosrdenství a odpuštění, toho nejlepšího obrazu lidskosti, kterého kdy člověk dosáhl, je právě dnes v ohrožení větším, než byla kdy dříve. Je ohrožena z vnějšku ale i nahlodávána zevnitř.

Buďme pamětliví. Naše hodnoty vznikly z ponaučení z hrůz, kterými si Evropa prošla. Lidé Evropy se stali svobodnými a vzájemně si rovnými. A tato myšlenka se stala tím nejcennějším zbožím, které z našich končin doputovalo daleko přes oceány. Protože právě nerovnost a vyčleňování vždy zasévalo jen semena zla.

Válečné vraždění vychovalo z Evropanů humanisty, kteří si cení lidskosti více než zbraní. Protože víme, jakých hrůz je člověk se zbraní schopen. To je naše přispění k dědictví lidského pokolení. To, že slovo občan je v Evropě téměř synonymem pro slovo člověk.

Buďme jasnozřiví. Naše hodnoty jsou v toleranci, v pomoci těm, kteří pomoc potřebují. Jsou v poznávání a porozumění, ne ve stavění zdí a stranění se. Historie nás bude vždy všechny tvrdě políčkovat, abychom na to nezapomněli. A hlavně naše hodnoty jsou ve svobodě, která dává člověku právo činit, co se mu zlíbí. Ovšem za cenu obrovského břímě zodpovědnosti za vlastní činy, nutnosti vidět důsledky vlastního jednání. Ale je to právě tato odpovědnost, toto břemeno za vlastní svobodu, které dělá z člověka toho, kým je.

Jako ochránce našich evropských a českých kulturních hodnot, vyzývám čtenáře, aby tak jako já chránili to, k čemu se náš svět dopracoval po staletích vzájemných bojů, vzájemného útisku, nesnášenlivosti a opomíjení svobody a demokracie. Vyzývám čtenáře, aby hodnotám naší kultury zůstal věrný a stál za nimi, protože jedině tak je může uchránit před vnějším, ale i vnitřním nebezpečím.

Komentář

  1. Od Dana

    Odpovědět

  2. Od Polášek

    Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *