„Říká se, že kus poctivé práce nikoho nezabije, ale na druhou stranu, proč pokoušet osud?“ Ronald Reagan. Povšimnul jsem si v poslední době, že uchazeči na jakoukoliv veřejnou funkci, volenou či nevolenou, zdůrazňují svou pracovitost, aby tak zvýšili své šance u voličstva nebo alespoň u členské základny nějaké strany, pokud by jim přízeň členstva zajistila nějaké