Reklamační řízení

Vrbno pod Pradědem

2. 5. 2014

Vážená firmo,

Zakoupil jsem od Vás dne 24. 4. 2014 splachovací záchod „Karel Hynek Mácha“ za 9 800,- Kč. Chtěl jsem kvalitní výrobek a nelitoval jsem proto nemalých finančních prostředků k zakoupení tohoto typu záchodu. Bohužel jsem se přesvědčil, že na tomto výrobku je luxusní pouze cena. Již při prvním použití splachovaná stolice nespadla do odpadní roury, ale rotovala po kružnici kolem středu mísy a zaneřádila ji tak celou. Po odpadnutí proudu splachovací vody se lejno svezlo zpět ke středu mísy a tam už zůstalo. Žádám Vás proto o opravu nebo výměnu mísy vzhledem k tomu, že je ještě v záruce. Pokud nesouhlasíte, můžete si záchod odvézt, jestliže mi vrátíte zaplacenou kupní cenu.

S pozdravem

Karel Kláda, lesník


Praha

7. 5. 2014

Vážený spotřebiteli,

Dne 4. 5. 2014 jsme obdrželi Vaši stížnost na kvalitu záchodové mísy „Karel Hynek Mácha“. Splachovací záchod „Karel Hynek Mácha“ je výrobek vysoké kvality. 90% produkce vyvážíme, a to výhradně do vyspělých průmyslových zemí, především do Spolkové republiky Německo. Je tedy otázkou štěstí, že jste si uvedený typ záchodu mohl u nás zakoupit a vzhledem ke kvalitě není cena výrobku rozhodně přemrštěná. Na záruční opravu nebo výměnu nemáte nárok, neboť potíže, které máte, nejsou způsobeny výrobkem, ale Vámi. Vaši stížnost jsme konsultovali s odborníkem. Doc. Ing. Vráťa Baťa přednáší techniku záchodového posedu na Českém vysokém učení technickém v Praze. Pro záchod „Karel Hynek Mácha“ není patrně vhodný posed, na jaký jste si zvykl užíváním primitivnějších typů záchodů v minulosti. Pro příště sedejte na záchod mírně obkročmo v úhlu přibližně 20 stupňů k ose mísy. V okamžiku, kdy začnete vylučovat, stáčejte se pomalu kolem vlastní osy zpět k ose mísy až na úhel pět stupňů. Když budete cítit, že Vaše stolice počne padat, prudce se stočte o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček. Tím dosáhnete výhodnější polohu stolice v míse pro její spláchnutí.

S pozdravem vany, mísy, klozety

pro strýce i pro tety

Ing. Jarmil Teplý

Ředitel Výrobního družstva KLOZETO


Vrbno pod Pradědem

2. 5. 2014

Vážená firmo,

Mohu Vám říct, že ještě donedávna jsem Vás považoval za seriózní podnik, ale vidím, že jsem se šeredně mýlil. Řídil jsem se Vaší radou a ochvístal jsem si svý italský obkladačky. Má manželka, která je se mnou přes 30 let a vždy jsme si rozuměli, mi řekla, že jsem zvrhlý dobytek a již třetí den na mne nemluví! Nejenom, že jsem vyhodil spoustu peněz za zmetek, ale ještě mám kvůli Vám peklo v rodině. Kategoricky Vás žádám o zjednání nápravy nebo případně o vrácení peněz. Váš výrobek jsem zakoupil s tím, že je na něj záruka dva roky! Tak to prosím respektujte!

S pozdravem

Karel Kláda, lesník


Praha

5. 5. 2014

Vážený spotřebiteli,

Dne 14. 5. 2014 jsme obdrželi Vaši opětovnou stížnost na splachovací záchod „Karel Hynek Mácha“. Přestože jsme si byli jisti kvalitou a spolehlivostí našeho výrobku, vyslali jsme k Vám našeho výzkumného pracovníka, aby prošetřil okolnosti, které vedly k Vaší nespokojenosti. O výsledku šetření Vám slíbil sepsat protokol a ten Vám na vědomí odeslat. Protokol byl již sepsán a naše firma plní závazek vůči Vám.

Šetřením, které provedl náš výzkumný pracovník prof. RNDr. Ing. Jan Lačný Drsc., popřední evropský odborník v oboru aerodynamika stolice, bylo zjištěno, že vámi vylučovaná stolice je extrémně atypického tvaru a tato její výjimečnost způsobuje Vámi popsaný jev při splachování. Vzhledem k tomu, že tato nepravidelná deformace stolice se vyskytuje pouze u 0,3% naší populace, nemohla naše firma s touto eventualitou počítat předem. Z toho také vyplývá, že závada není v našem výrobku, ale ve Vás, jelikož jste dostatečně neznal své potřeby a nesdělil nám Vaše nároky. Z toho dále plyne, že nemůžete po naší firmě žádat bezplatnou opravu ani vrácení výrobku. Vzhledem k tomu, že máme zájem na Vaší spokojenosti, nabízíme Vám úpravu splachovacího záchodu „Karel Hynek Mácha“ za cenu 4 700,-Kč. Můžeme Vám také nabídnout za zvýhodněnou cenu modernější typ „Mozart“, který je vybaven výkonnějším splachovačem. Jeho cena po slevě činí 12 500,-Kč. V žádném případě však nepřistoupíme na vrácení splachovacího záchodu „Karel Hynek Mácha“.

S pozdravem vany, mísy, klozety

pro strýce i pro tety

Ing. Jarmil Teplý

Ředitel Výrobního družstva KLOZETO


Vrbno pod Pradědem

2. 6. 2014

Vy vydřiduši, vy podvodníci!

Napřed z člověka dostanete skoro 10 000,-Kč, a když to pak nefunguje, tak řeknete, že neumí srát! Kde se má zákazník dovolat spravedlnosti? Na ten hajzl jsem dřel skoro měsíc a teď abych splachoval kýblem! Jestli někoho z vás načapu v lese, nastřílím mu pepř mezi půlky!

Karel Kláda, lesník


Praha

8. 6. 2014

Vážený pane Kládo,

Z Vašeho posledního dopisu, který jste adresoval mému klientovi, vyplývá, že u záchodku „Karel Hynek Mácha“ používáte svévolně ke splachování vlastní kbelík. Tímto jste porušil obchodní zájmy mého klienta a smluvní ujednání, kterými jste vázán. Při koupi výrobku jste byl upozorněn na povinnost neporušit jeho kompletnost a stvrdil jste toto upozornění podpisem. Mimo to je ono upozornění uvedeno ve všeobecných obchodních podmínkách. Svým podpisem na smlouvě jste potvrdil rovněž, že jste se seznámil s těmito podmínkami, které jsou navíc uveřejněny na našem webu www.lejno.cz. Tím, že jste použil jiný typ splachovadla, jste hrubě porušil obchodní zájmy mého klienta a podle čl. VI odst. 3, písmeno c) všeobecných obchodních podmínek jste povinen zaplatit smluvní pokutu 15 000,-Kč. Vzhledem k tomu, že máme zájem na dobrých vztazích s Vámi, nabízí můj klient jako smírný kompromis zaplacení smluvní pokuty 1 500,-Kč do 15. 6. 2014. Nebude-li částka 1 500,-Kč ve stanovené lhůtě uhrazena, jsem zmocněn podat proti Vám ve věci žalobu. Znamenám lhůtu 15. 6. 2014 a jsem s pozdravem.

JUDr. Jan Walenta

advokát v plné moci


Vrbno pod Pradědem

10. 6. 2014

Vy lumpové!

To už přestává všechno!!! To si mám kvůli vašemu zmetku, za který jsem dal hříšný peníze, nechat smrdět hovna v baráku?! Co se týká paragrafů, to jste hned hotoví, ale jinak se u vás kvůli každýmu hovnu popíše tuna papíru!

Karel Kláda, lesník


Bruntál

8. 8. 2014

Pan Karel Kláda

Havlíčkova 254, Vrbno pod Pradědem

Věc: Předvolání žalovaného k jednání Okresního soudu v Bruntále ve věci žalobce KLOZETO, výrobní družstvo o zaplacení 15 000,-Kč s příslušenstvím……….

Tags:

Komentář

  1. Od Admirátor

    Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *