Jak uchopit téma změny?

Oslabování střední vrstvy, růst nerovnosti a rozevírání nůžek. Úsporná politika státu, která jen dál znejisťuje postavení těchto skupin obyvatel. To je spojováno s protesty hnutí žlutých vest ve Francii.

Nespokojenost se současnou situací je směřována vůči politikům. Jak také ukazují protesty ve Francii. Ale i když se podíváme na vyjádření nespokojenosti v české společnosti, které je často zvláštním způsobem kanalizováno prostřednictvím sociálních sítí, vidíme podobný obrázek.

Zůstávali bychom ale v úvaze pouze na půli cesty, kdybychom k odpovědnosti za současné problémy volali pouze politickou reprezentaci. Téma odpovědnosti ekonomických elit v globálním kapitalismu přitom spíše nabývá na významu. Stejně tak je také potřeba klást otázky o povaze současné ideologie. Je vše, co se dnes vydává za „technické řešení“ či vědění opravdu bez ideologických či zájmových konotací?

Cílem veřejné a politické debaty by ale nemělo být vyvolávání hněvu a nenávisti, měla by se spíše snažit přispět k hledání řešení. Je-li pravicová ideologie spoluodpovědná za současnou situaci, nelze pravděpodobně na její řešení nadále spoléhat. Vzhledem k potřebě nově uchopit současné problémy, nelze ani příliš mnoho očekávat od technokratického přístupu. Naproti tomu věřím, že tradice liberálního myšlení a levice by měla mít co nabídnout.

Francouzský ekonom Thomas Piketty se domnívá, že dnes je důležité hledat cesty ke snižování majetkové a příjmové nerovnosti. A to ne jen kvůli větší solidaritě ve společnosti, ale i kvůli tomu, aby se v ní mohl více uplatňovat zásluhový princip. Ten totiž nespojuje s možností neomezeně kumulovat majetek, ale především s rozvojem vzdělání a přístupu k němu. A velká nerovnost pak vede spíše k reprodukci bohatství, než k tomu, že by dávala šance schopným.

Je otázkou, do jaké míry je situace České republiky a Francie srovnatelná. Podíváme-li se ale na současné protesty v Maďarsku, vidíme také živelné projevy nespokojenosti. A také to, že obrana zájmů demokracie a běžných pracujících může jít dobře dohromady.

 

Publikováno na blogu autora.

Komentář

  1. Od Karolina

    Odpovědět

  2. Od RichardW

    Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *