Možná, že jste někdy měli možnost slyšet o měkké a tvrdé energii v souvislosti s technologií a energetickými zdroji. Témata ekologického zacházení s okolím, zdroji, světem, nebo jen s naší domácností jsou už vcelku běžná, nicméně stále můžeme hledat nové souvislosti a inspirace pro každodenní život. Ráda bych tedy přinesla krátké zamyšlení nad tím, jak může každý člověk