Čím viac človek hovorí, tým viac sa pripútava k tejto pozemskej úrovni. Čím viac človek myslí, tým viac sa pripútava k úrovni duševnej, myšlienkovej. Čím viac človek mlčí, tým viac sa pripútava k Bohu. Mlčať je zlato. ~ Fráňa Drtikol   Tento výrok ku mne priputoval medzi mnohými na moju facebook stránku. Podnietil ma k