Zeitgeist movement aneb Socialisté nové generace

„Na barikádách se snažíme změnit svět, který je odrazem naší mysli.“

S hnutím Zeitgeist jsem se setkal už před nějakou dobou. Ani tehdy mne jejich myšlenky a postoje příliš nezaujaly. Respektive jsem se divil, že v 21. století jsou tyto utopické tendence stále živé. Ale lidi se prostě nepoučí a furt se snaží obcházet některé zákonitosti. Jaké jsou výsledky?

Je to už nějaká doba, co jsem narazil na jejich profil na Facebooku a také na spisek nesoucí název Orientační aktivistická příručka hnutí Zeitgeist. Řekl jsem si super, konečně nějaké rozsáhlejší shrnutí stanov, postojů a dalších idejí.

Můj názor na hnutí se během čtení nezměnil, naopak, hnutí ještě přidalo důvody, proč si říct ,,ruce pryč“. Jejich cíli, tedy reformaci společnosti a vizi jiného uspořádání světa nelze poměrně nic vytknout. Ta představa je nádherná a pravděpodobně i technicky proveditelná. Velmi mizerně ovšem odhadla jeden klíčový faktor, a to člověka samotného. Navíc, jejich nástroje jsou poměrně dost obludné a vycházejí z absence mnoha informací, nepochopení mnoha dalších a zřejmě úmyslného vytržení dosti pojmů z kontextu a jejich následné kritizování. Zeitgeist se sice brání srovnání se socialismem, údajně proto, že socialismus zachovává peníze (ty chce Zeitgeist zrušit). Ovšem socialistou se člověk stává určitým způsobem myšlení, nikoli odporem k penězům.

Že je na světě mnoho hladomoru, bezpráví, že se plýtvá surovinami a nevyužívají se dostatečně technologie, které máme k dispozici, o tom se přít nelze. A stačilo by zapátrat jen trochu více a najdeme těch problémů desetinásobek. A že se papírové peníze, tedy fiat money, staly pro mnohé lidi cílem a modlou, o tom se taky nelze přít.

Ovšem každý společenský systém a každé lidské uspořádání je pouze odrazem toho, co si lidé myslí o sobě, o ostatních a jak uvažují o realitě, která je obklopuje.

Základním problémem hnutí Zeitgeist je (stejně jako mnoha dalších aktivistických skupin) snaha o změnu zvenčí a nikoli skrze myšlení jednotlivce. Možná to tak nevnímají a do hlav jim nevidím, ale mezi řádky svého dokumentu v podstatě říkají, že lidé jejich snahu pochopí, že budou rozumět tomu, co je potřeba udělat a že v systému projektu Venus mnoho věcí zanikne, protože prostě nebude důvod k jejich další existenci.

Příručka mi připravila dva mohutné šoky na prvních dvaceti stránkách. Prvním bylo vyjmenování typů osob v ekonomickém systému. Příručka uváděla zaměstnance, zaměstnavatele a vlastníka. Jako poznámka pod čarou bylo uvedeno, že existuje ještě investor, který ale pro text není důležitý. Takže autoři či překladatelé naprosto v pohodě vynechali jednu z nejdůležitějších postav ekonomického systému. Jako by se nechumelilo.

Na co jsem ale pak hleděl s pusou dokořán, bylo srovnání papírových peněz a zlata. Že peníze s platností garantovanou vládou a tisknuté Státní tiskárnou cenin objektivně vzato hodnotu nemají, to není nic nového. Jejich platnost pochází ze záruky vlády a z toho, že jim věří všichni ostatní. Z ničeho jiného. Ovšem tvrdit na dalším řádku, že zlato je na tom zcela stejně, to bylo v daný moment i na mě trochu moc. Je to jako tvrdit, že je vláda dobrý hospodář se státním rozpočtem.

Zeitgeist ti tu docela hezky sere do pusy. Svoji ekonomiku chce založit na přírodních zdrojích planety. A co jiného je zlato? Proč bylo po vía jak šest tisíc let trvání civilizace spolehlivým platidlem a v době jeho obíhání v peněžním systému snad neexistovaly vážné finanční katastrofy? Proč si je jako investici imunní vůči výkyvům hospodářského cyklu drží všichni moudří investoři a proč tedy za zlaté šperky platíme tolik peněz? Určitě proto, že tento kov nemá žádnou cenu…dokud byly papírové peníze podloženy zlatem (tzv. Zlatý standard), měly ještě aspoň nějakou hodnotu. Všimněte si ale, že veškeré mohutné finanční bubliny přišly až poté, co byl zlatý standard opuštěn a fiat peníze se už totálně utrhly ze řetězu (za Nixona někdy během roku 1971, pokud se nepletu).

Zeitgeist za prvé v mnohém předjímá myšlení člověka, které nelze jakkoli reálně odhadnout. Za druhé je to opět rozhodování o tom, co si mají ostatní myslet, čemu mají věřit a jak se mají v životě chovat. Hnutí to nemysli špatně, ale špatně to nemysleli ani ti, kteří měli ve znaku srp a kladivo. V momentě, kdy zkoušíte rozhodovat za ostatní a přetvářet jejich životy, pak se chováte socialisticky, bez ohledu na to, za jaké krásné úmysly to skrýváte.

Zeitgeist brojí za nepodmíněný příjem jedince, dostupnost surovin a nástrojů a fyzických věcí zdarma a za neexistenci peněžního systému. Kapitalismus a na něj napojenou ekonomiku považuje za hlavní zlo světa a nástroj vykořisťování jednoho člověka druhým a prosazování sebe sama na úkor ostatních. V podstatě obviňují za všechno systém, aniž by si uvědomili, že je vytvářen jako všechny ostatní systém lidmi. Když vás praští do ruky kladivo, budete obviňovat kladivo nebo vlastní nešikovnost? Zeitgeist nedělá nic jiného, než že chce odpovědnost za svoje vlastní životy hodit na někoho jiného.

Richard Branson, britský miliardář a majitel skupiny Virgin Group, kterého rozhodně nelze považovat za nudného a omezeného člověka, ve své knize Byznys v plné nahotě, uvádí ohledně kapitalismu prohlášení jistého tuším indického manažera – Problém není v kapitalismu samotném, ten je vynikajícím systémem. Problémem je, že ho stále mnoho lidí nepochopilo a nadělalo kolem něj mnoho zmatku.

V tomhle má naprostou pravdu.

Project Venus je návrhem sociálního inženýra a futurologa Jacquese Fresca. Počítá s racionálním technologickým využitím dostupných surovin a jejich distribuci po celém světě podle požadavků jednotlivých skupin. Podle jeho slov máme zdrojů dost na všechno potřebné, pokud s nimi budeme umět správně zacházet. Propaguje možnost centrální distribuce z jednoho místa. To by mohlo fungovat v případě, kdyby projekt existoval virtuálně a mohl tam na jedné obrazovce spojit americký Google a čínský Tencent. Ovšem v reálu bude i Venus stále bojovat s tím, že planeta Země zahrnuje nějak fyzický prostor. A její obyvatelé se nikdy neshodnou na tom, kde by mělo bý nějaké jediné velící místo, pokud by ho už chtěl někdo zakládat. Stejně tak bude distribuce vždy omezena fyzickou realitou a proti tomu bude vždy někdo nadávat. Jako nadává člověk i na mnohé jiné prvky reality kolem nás. Ona není nespravedlivá, ona jen prostě a jednoduše je.

Systém počítá s tím, že pokud se lidé nebudou muset starat o nutnou obživu, začnou dělat věci, které je baví a podílet se na celkovém společenském prospěchu. Že začnou hledat svoje využití v tom, co je dobré i pro ostatní.

Vsadím se klidně o české korunovační klenoty, že v momentě, kdy se většina statků stane technologicky dostupnými zcela zdarma, slušné procento světové populace se téměř ze dne na den uchlastá, zkouří a udroguje k smrti. Proč? Lidi budou vždycky hledat tu nejjednodušší cestu a málokdo si řekne, že nebude okamžitě uspokojovat všechny své potřeby, když je to naprosto dostupné.

Kromě toho je tu ještě klíčová biologická okolnost. Protože jsme jako lidé smrtelní, museli jsme se evolučně vyrovnat s tím, že podléháme zkáze, opotřebováváme se a umíráme. Takový kámen na ulici tohle netrápí, většinu času je naprosto inertní. Člověk se potřebuje rozmnožovat a k tomu potřebuje opačné pohlaví (Někteří to sice stále zkouší i s tím stejným, ale reprodukční výsledky zatím nic moc).

Toto pohlaví je potřeba nějak zaujmout a nabídnout mu něco, čeho si bude vážit, cenit – důvod toho, proč se má spojit zrovna s námi. Řečeno jednodušeji – jak chcete ve světě, kde je dostupné všechno, dokázat partnerce svou hodnotu? Ta je dokazatelná jen tam, kde získávání statků a uspokojování potřeb něco stojí. Lovci zapíchli mamuta, šperkař vyrobil zlatý náramek, spisovatel napsal knihu. I tehdy, pokud si chcete jen ohřát vodu na kávu, musíte do té vody investovat nějakou tu elektřinu, aby dosáhla bodu varu. To je fyzická zákonitost. A Zeitgeist jde vlastně i proti ní, tedy proti přírodě samotné.

Na světě se tak jak chce Zeitgeist, chová určité procento lidí. Říká se jim milionáři či miliardáři a dostali se k úspěchu díky, tomu, že dělali věci jinak, než 95% zbytku populace. Zeitgeist navíc prohlašuje, že zmizí kriminalista, protože ke krádežím nebude důvod. Ale sakra lidé nekradou a nepáchají zločiny jen kvůli obohacení. Mnozí kradou a vraždí jen proto, aby ukojili potřeby, které nemají s ekonomikou a penězi vůbec nic společného.

Můžeme jim nakonec říkat jak chceme. Socialisté, Zeitgeist, jakkoli vás napadne. Jedno mají v zásadě společné – snaží se přetvořit jedinečnost člověka tak, aby to vyhovovalo jejich idejím.

Pokud chcete blízký příklad toho, jak se chová skupina s prakticky nepodmíněným příjmem, podívejte se na romské etnikum vysávající stát o sociální dávky a další peníze. Dělají něco ve prospěch společnosti?

 

Zveřejněno na webu autora.

Komentář

  1. Od JanMarek

    Odpovědět

  2. Od Tomáš Búran

    Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *