Farma zvířat je žvástem století

Pokoušel jsem se přistoupit ke knize pokud možno nezaujatě. Ignorace komentářů, recenzí, názorů a hodnocení byla z mé strany záměrná. Z obálky knihy na mne pokukuje jméno George Orwell a já vážně pochybuji o jeho duševním zdraví. Jak jinak reagovat na knihu na jejichž stránkách se zvířata co chvíli učí zpívat, různé druhy se dorozumívají mezi sebou, pořádají schůze a blekotají cosi o rovnosti, rovných a rovnějších. Copak zvířata jednají jako lidé? Pořádají převraty, kooperují až ke zdárnému cíli – k vyhnaní proradných lidí, vykořisťovatelů. Všechno špatně. Rozpor se zoologií i biologií je snad každému myslícímu jedinci patrný ze sotva dvou stránek textu. Toto jsou mé závěry, ke kterým jsem došel důmyslným bádáním, experimenty a nekonečným pozorováním.

Na jednu takovou farmu jsem se vypravil, abych vše zakusil vlastními smysly. Vybaven výtiskem knihy v podpaží, kterážto měla sloužit jako výchozí text, ihned jsem vyhledal farmáře. S vytřeštěnýma očima poslouchal můj výklad a účel mé návštěvy. Ptal jsem se ho jestli spolu koně a prasata mluví, jestli se po nocích zvířata schází, kdo je vůdčí postavou mezi vším dobytkem, jestli zvířata nedávají najevo nespokojenost s jeho kořistnickým jednáním. Z mých originálních dotazů byl celý orosený, evidentně hledaje něco s čím se mohl v případě ohrožení bránit. Uklidnil jsem ho, že z mé strany se ataku nedočká. Ptal jsem se ho jestli pije a jak často zapomíná zavírat kurníky. Pohár přetekl. S vyzutou holinkou připravenou k hodu mne donutil k odchodu. Se stejnou písní jsem to zkoušel na mnoha jiných farmách, s totožným výsledkem. Bohužel se zpráva o mém počínání roznesla po okolí, takže mne nikdo nechtěl pustit ke zvířatům přímo a už vůbec ne v nočních hodinách, jejich případné stodolní schůze nemůžu ze své zkušenosti potvrdit. Nicméně tento drobný nedostatek jsem doplnil teoretickou částí. Ani v cizojazyčné literatuře jsem nenalezl ničeho, co by se byť jen vzdáleně blížilo choromyslnému textu páně Orwella. S žádnými prasečími převraty jsem se nesetkal. Z jedné farmy utekli norci, ale těm bylo dle pozdějších upřesnění pomoženo(!) lidmi.

Pokud je dle mnohých Bible žvást věků, Farma zvířat musí být alespoň žvástem století. Pokud však pohlédnu do komentářů na všelijakých diskuzí nevycházím z údivu z ukázkové inkongruence. Jedinec ohodnotí Bibli jako sci-fi / fantasy, vadí mu stvoření  šestidenní, povoděchoz, žebrožena, zobie-prorok, mnohochleb i vodovíno a poté si ten samý libuje nad knihou, kde bipedy opovrhující zvířátka připravují rudou revoluci.

 

Po náročném demaskování Panské farmy se v současnosti snažím poukázat na další, logice odporující skutečnosti ve známých dílech literárních. Kterýsi Tolkien posadil své Nazgûly na draku podobné stvoření (Fell Beasts), jejichž počet a velikost nemůže ekosystém unést, takže další senzace bude brzy známa.

Tags:

Komentář

 1. Od Rath V. Soak

  Odpovědět

 2. Od Ivo levis

  Odpovědět

 3. Od Anonym

  Odpovědět

  • Od ascari

   Odpovědět

 4. Od Anonym

  Odpovědět

  • Od Anonym

   Odpovědět

 5. Od midl

  Odpovědět

 6. Od MM

  Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *