Výskum ľudstva pozostáva z odhaľovania prírodných zákonov a zariadeniam, ktoré sme vytvorili, predchádzalo ich pochopenie. Prestávame si uvedomovať, že sme bytostne závislí od prírodných zdrojov a podmienky, ktoré na našej Zemi vládli tisíce rokov, v ktorých sa vyvíjala naša civilizácia a ktorým sme sa prispôsobili, sa drasticky menia. Minimálne našim pričinením, realisticky skôr našou vinou. Zmeny klímy sú v histórii vývoja Zeme