V této eseji se pokusím zpracovat kritéria, která jsou nezbytná pro to, aby mohla probíhat komunikace s mimozemskými bytostmi. V závěru práce se pak pokusím nastínit několik možných důsledků, jež by mohly z tohoto kontaktu vyplynout. Prvotní otázka, která se nabízí, je jistě otázka samotné existence mimozemských bytostí. Na tuto otázku bychom mohli reagovat další otázkou, a to zdali