Archív autora

Vesmírná energie podruhé

Poznámka redakce: Článek vznikl jako úprava článku Vesmírná energie, který vzbudil v komentářích zajímavou a spíše kritickou diskuzi. Autor vzal některé námitky v potaz a vytvořil nový článek o vesmírné energii.   Nejjednodušší forma energie Element energie Předpokládám, že nejmenší a zároveň jedinou stavební jednotkou, ze které se skládá celý náš vesmír (a všechny jiné hypotetické vesmíry), je

Vesmírná energie

Výchozí fakta Když Foton ztratí energii, přestane být pozorovatelný Když částice anihiluje s antičásticí, obě přestanou být pozorovatelné a z místa jejich srážky se šíří všechna jejich energie v podobě Fotonů Každá částice vzniká společně s antičásticí Fotony si vždy udržují stálou rychlost a pořád ztrácí energii Fotony vznikají při srážkách částic (mimo jiné) Částice