Archív autora

Tma…

Je večer, koukám se z okna. Venku je tma a já, jako každý večer přemýšlím nad různými politickými otázkami, naší společnosti a nad otázkou bytí samotného. Hodiny právě odbíjejí půlnoc a já únavou upadám do spánku nebo snad do prozření? Nevím. Z ničeho nic jsem se ocitla snad ve světě snů. Dalšími odstavci Vás tam zavedu s sebou.

Hranice lidskosti

Jak jste mohli poznat z nadpisu, v tomto článku se budu zabývat lidskostí. Chci tímto poprosit čtenáře o shovívavost v hodnocení mé práce, protože toto téma je velmi těžké pojmout a také je velmi silně subjektivní. Toto je jen část mých myšlenek, protože zde nemohu uvést vše. To bychom tu mohli strávit půl roku jen sepisováním a to

O svobodě, demokracii a volebním právu

V tomto článku se budu zaměřovat na demokracii a lidské svobody a práva. První si rozeberme demokracii. Nejčastější a nejužívanější definice pro demokracii je vláda lidu. Tato definice je ovšem jenom velmi povrchní. Přestože se jedná o prosté spojení dvou slov, jejich výklad jednoznačný není. Nyní se ohlédněme do historie, konkrétně do listopadu roku 1989, kdy