Co je to Haya?

Abychom zas o trochu lépe porozuměli Islámu, především jak jsou vzdáleni Islámu z muslimů a muslimek zejména ti, kdo páchají násilí a terorismus, povězme si velmi zběžně něco o HAYA.

Co je HAYA?

Arabské slovo HAYA, hebrejsky BAJŠONUT(ביישנות) plachost, ostych se odvozuje od HAYAT, což se překládá jako život CHAJIM (חיים). Termín HAYA, tedy život, se v Islámu váže ale k mnoha pojmům a fenoménům. Především k pojmu (Ad-Dīn, hebr.  דת), jež se angličtinou překládá jako DEEN – náboženství v kontextu islámská víra a islámské náboženství a islámský způsob vedení života

HAYA lze ale volně chápat například (i jako až) plachá skromnost v kontextu HIJAB (zahalení ženy) a pokora.

Islámské HAYA má ale další atributy, jež vedou věřící muslimy, aby se vnitřně „bránili čemukoli nechutnému a odpornému“ a vnějšně se vyvarovali necudnému, co vzbuzuje ve věřícím strach, a tím i špatné a nepříjemné psychosociální a biologické pocity.

HAYA je ovšem i termínem který se používá pro objasnění pojmu studu za to, když někdo od donátora zbožného muslima přijímá dar a chce dar donátorovi vrátit.

HAYA popisuje rovněž dvě predikace skromnosti, tedy (1) přijmout pravdu od každého a (2) způsob chování vůči ostatním.

Podle právě sděleného jistě vytušíte, že pojem HAYA hraje v životě zbožných muslimů velikou roli. Zbožní muslimové věří, že HAYA je nedílná a pevná součást jejich víry a náboženství (דת). Podle tvrzení muslimských učenců „Víra se skládá z více než šedesáti částí a HAYA je jednou z nejdůležitějších součástí víry.“

HAYA ve smyslu „plachost, ostych“ (ביישנות) jíž by měli oplývat nejenom ženy, jak tvrdí muslimští učenci, ale také i zbožní muslimští muži. Tedy HAYA ve smyslu plachost je neodmyslitelně spojená se „střežením cudnosti a skromnosti.“ S násilím a agresí či různými typy radikalismu anebo dokonce militantními výklady Koránu rozhodně nemá souvislost.

HAYA přivádí zbožné muslimy a muslimky k sebeuvědomování a ke zbožnému způsobu prožívání a pobývání ve světě.

Dalo by se ještě hodně hovořit o HAYA, ale chtěl jsem naznačit něco velmi důležitého a podstatného. Pokud by skutečně Islám, muslimové usilovali udržovat čest a důstojnost ve své společnosti, a měli by v úctě i své nepřátele (skromnost – kladná HAYA) a v nenávisti právě radikální hnutí v Islámu a islámské teroristy (zdrženlivost – špatná HAYA ) svět by možná byl o něco lepší a příznivější.

Protože pouze muslim s tmavým srdcem a bez HAYA nectí všechny lidi. Jenomže příliš mnoho muslimů naslouchá šepotu Sheytana a HAYA začerňuje a znečišťuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *