Transvestita, shemale, invalida, mentální, smyslové, tělesné, duševní nebo kombinované postižení, anebo barva pleti, nezaměstnanost, život bez přístřeší nebo odlišný, neobvyklý způsob života, nezávislá existence, nemajoritní sexuální orientace, rasový původ, náboženství, politická příslušnost bývá u nepřátelsky založených lidí definována nemírotvorným způsobem, že jsou náchylní diskriminačně vnímat a nositelům takových identit přiřazovat negativní nálepky. Ale také enormní