příroda Archív

Nárast arogancie vo vzťahu k prírode a ľuďom

Výskum ľudstva pozostáva z odhaľovania prírodných zákonov a zariadeniam, ktoré sme vytvorili, predchádzalo ich pochopenie. Prestávame si uvedomovať, že sme bytostne závislí od prírodných zdrojov a podmienky, ktoré na našej Zemi vládli tisíce rokov, v ktorých sa vyvíjala naša civilizácia a ktorým sme sa prispôsobili, sa drasticky menia. Minimálne našim pričinením, realisticky skôr našou vinou. Zmeny klímy sú v histórii vývoja Zeme

Prirodzená filozofia

Úvod V tomto texte popisujem svoje základné filozofické názory, ktoré som nazval prirodzenou filozofiou. Viacerí filozofi nazvali svoje diela „Prírodná filozofia“. Od čias Aristotela do 19. storočia sa pod prírodnou filozofiou chápalo študovanie prírody. Newton nazval svoje veľké dielo „Matematické princípy prírodnej filozofie“. Nechcel som sa názvom podobať týmto géniom, ani sa od nich dištancovať.