Revoluce na Ukrajině Archív

Balada o historii, válce, dobru, zlu a Ukrajině

Poznámka autora: Tento článek je poněkud jiný než většina těch, které jsem zde doposud zveřejnil. Není založen na faktech a vědomostech, nýbrž čistě na mých subjektivních pocitech, které jsou v této problematice často chaotické a nelogické. I proto tento text nemá tradičně jasně danou strukturu a cíl. A to i z toho důvodu, že jsem do jednoho

Ukrajina a návrat do reality

 Chvíli to trvalo, než jsem si utříbil myšlenky okolo této události natolik, abych nad ní mohl zapřemýšlet trošku komplexněji a s nadhledem, bez emocí a snahy přidat se na jednu či druhou stranu a její činy následně obhajovat. V následující úvaze bych se tedy rád zaměřil na současnou „ukrajinskou krizi“, jak tuto událost nazývají média, z trošku širší