svobodná vůle Archív

Dnešné chápanie morálky je zastarané

Prečo je zbytočné niekoho obviňovať za páchané činy? Máme nad svojim konaním moc? Prečo sa nedá povedať, že tento konkrétny morálny postoj je správny? Článok je najmä o otázkach. Nedokážem vedecky argumentovať, prečo je niečo dobré a niečo zlé. V podstate si musíme len vytvoriť nejaké axiómy/postuláty, ktoré berieme ako samozrejmosť a na nich ďalej staviame. Môžeme našu filozofiu

Prirodzená filozofia

Úvod V tomto texte popisujem svoje základné filozofické názory, ktoré som nazval prirodzenou filozofiou. Viacerí filozofi nazvali svoje diela „Prírodná filozofia“. Od čias Aristotela do 19. storočia sa pod prírodnou filozofiou chápalo študovanie prírody. Newton nazval svoje veľké dielo „Matematické princípy prírodnej filozofie“. Nechcel som sa názvom podobať týmto géniom, ani sa od nich dištancovať.

Slobodná vôľa – existuje?

Každý deň premýšľame nad tým, čo spravíme o nejakú chvíľu. Vo svojom živote robíme dôležité rozhodnutia ako sú voľba partnera, školy, alebo zamestnania. Do akej miery sa však rozhodujem “ja sám“? Má človek vôbec možnosť nezávislého rozhodovania pri svojich každodenných činnostiach? Do akej miery záleží len odo mňa rozhodnutie, čo si dám na raňajky? Máme slobodnú