Archív autora

Výchova detí bez náboženského vyznania môže byť lepšou alternatívou

Výchova detí bez náboženského vyznania môže byť lepšou alternatívou. Zdá sa, že archetyp rodiny vychovávajúcej svoje dieťa už od narodenia s náboženským vierovyznaním, sa stane minulosťou. Metaanalýza predchádzajúcich výskumov hodnotí vzťah medzi religiozitou a rasizmom v Spojených štátoch amerických. Zdravšie deti Výskum naznačuje, že sekulárna výchova, teda výchova oddelená od náboženstiev a náboženských presvedčení, vedie všeobecne ku zdravším deťom. Deti totiž disponujú menšou náchylnosťou k rasizmu, sú

Dnešné chápanie morálky je zastarané

Prečo je zbytočné niekoho obviňovať za páchané činy? Máme nad svojim konaním moc? Prečo sa nedá povedať, že tento konkrétny morálny postoj je správny? Článok je najmä o otázkach. Nedokážem vedecky argumentovať, prečo je niečo dobré a niečo zlé. V podstate si musíme len vytvoriť nejaké axiómy/postuláty, ktoré berieme ako samozrejmosť a na nich ďalej staviame. Môžeme našu filozofiu

Vedomie – najzáhadnejší jav vesmíru

„Ja“ je v podstate kontrola systémov celého tela v čase. „Ja“ je spôsob, ktorým sme si vedomí svojich činov a pamätáme sa na ne. Vďaka tomu máme plány, ciele, obavy a nádeje. Všetci si v sebe nosíme dlhý román, ktorý na základe svojich skúseností, poznatkov a všeobecne kauzálnych vzťahov upravujeme. Tento román sa koná vo

Reakcia na článok Zeitgeist movement aneb Socialisté nové generace

S projektom Venus som sa prvýkrát stretol pred niekoľkými rokmi. Jeho filozofiu som si však začal uvedomovať hlbšie časom, keď som začal študovať v Žilinskej univerzite v Žiline na katedre mechatroniky a výkonovej elektroniky. Nedalo sa nevšimnúť si niektoré dôsledky, ktoré rýchla expanzia robotiky prináša, pričom som uvažoval o možných racionálnych riešeniach. Projekt Venus sa stal jedným z nich a toto

Časť života a prepojenie

Narodenie a smrť. Dve strany jednej mince, v rôznych prípadoch rozlične hrubej. Začína sa život narodením a končí smrťou jedinca? Nemyslím si to. Začala a skončila totiž len malá časť života. Život samotný začal pred miliónmi rokov a stále pokračuje. Berie tento pohľad človeku zmysel? Berie to človeku výnimočnosť? Myslím si, že sa človek z nejakého dôvodu potrebuje cítiť významný. Aj

Nedokonalý a neelegantný krásny vesmír

„Všetka filozofia vyviera z jednoduchých dvoch vecí: zvedavosti a chabého zraku… Problém je v tom, že túžime vedieť viac, než dokážeme uvidieť. “ Bernard le Bovier de Fontenelle(1686) Inteligentný dizajn Zástancovia Inteligentného dizajnu (ID) tvrdia, že niektoré rysy nášho vesmíru a živých vecí, najmä prítomnosť informácií v bunke, sa dajú vysvetliť inteligentnou bytosťou, nie náhodným procesom. ID

Pojednanie o dobre a zle

Už ako malým deťom nám rodičia hovorievali, aby sme sa správali dobre a nerobili zle. Tak jednoduché a prosté. Postupom času sa to však začalo komplikovať. Zdalo sa, že niekedy ani dospelí nemajú úplne jasno v tom, čo je dobré a čo zlé. Dobro a zlo ako vymyslené konštrukty spoločnosti Na prvý pohľad sa môže zdať otázka dobra a

Audi partem alteram

Tento list je písaný nepastierskou formou. Morálne hodnoty mi nedovolia nazývať sa (alebo list) pastierom či takýmto prívlastkom. Slovenskí biskupi si tento prívlastok vo svojich listoch dovolia a výsledkom je aj špecifický obsah, ktorý adresujú svojim čitateľom. Táto forma evokuje, že sú informácie od autority, ktorú treba počúvať a podriadiť sa jej. Evokuje, že jej čitatelia sú neschopní

Relatívnosť súčasnosti

Zdravím priatelia! Relatívnosť súčasnosti. Nie je možné za niektorých okolností definovať súčasnosť? Žijeme v súčasnosti? Rozoberieme efekty vyplývajúce z obyčajného pozerania sa na vzdialené objekty, prenos informácie do nášho mozgu a efekty vyplývajúce zo špeciálnej teórie relativity. Definovať súčasnosť môže byť náročnejšie, než sa na prvý pohľad môže zdať. Naše vnímanie sveta Udalosti dejúce sa okolo nás môžeme

O smrti

Zdravím vás priatelia. Poďme sa porozprávať o smrti. Miestami smutné, miestami radostné. „Zdá sa mi, že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry… Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení,