Mezigenerační rozdíly. Skutečnosti, ke kterým bychom se měli dokázat vyjádřit všichni, neboť se s nimi dennodenně všichni potýkáme. Každá generace se svým způsobem liší od generace předcházející a často jí dokonce vzdorovitě neguje. Každá generace je totiž originální právě díky prostředí, ve kterém vyrůstá. A jelikož je lidská společnost dynamickým fenoménem, prostředí, ve kterém generace vyrůstá, se signifikantně mění. Proto také často slýcháváme, že je tato generace jiná. Neméně často dokonce to, že je také zkažená.

Je to však pravda? Je dnešní generace zkaženější než generace předešlá? V čem nacházíte shody a rozdíly v generaci Vašich rodičů, prarodičů, dětí či vnuků? Vyplývají z rozdílností generací nějaké mezigenerační problémy? Lze s nimi bojovat? Jak? A co když jsou tyhle problémy naopak přínosné pro vývoj společnosti? A jaké konkrétní mezigenerační rozdíly jste zažili Vy sami?

Věříme, že téma mezigeneračních rozdílů nabízí širokou interpretaci zadaní nejenom mezi věkově rozdílnými skupinami autorů, ale i mezi autory jedné věkové skupiny. A domníváme se, že zamyslet se nad těmito rozdíly je nutné pro pochopení nejenom dnešní či předešlé generace, ale i pro predikci generací budoucích a z toho důvodu bychom rádi vyvolali diskuzi na tohle téma.

Zasílejte nám Vaše příspěvky na info@kzamysleni.cz s nadpisem „téma měsíce“ a my Váš názor zveřejníme.

Seznam obdržených příspěvků:

Umíme společně žít? Aneb rozdíly napříč generacemi

Čím dál častěji se objevující propast mezi generacemi a jejich smýšlením

Já, ty, on, ona, ono. MY!

Ty máš ale problémy

Je dnešní mládež zkažená?

Jsme skutečně odlišní?