Zpráva o stavu české justice

Ministerstvo spravedlnosti
České republiky

Evropskému soudu pro
lidská práva
ve Strasbourgu

Stran Vaší žádosti o vyjádření k soudním průtahům a bránění spravedlnosti u českých soudů Vám sděluji následující.

Případ, na který poukazujete, je ve skutečnosti jen jedním ze skupiny soudních kauz, které spolu souvisí. Stěžovatelé i další aktéři těchto kauz jsou notorickými sudiči a popravdě nás pěkně serou poněkud znepokojují. Nebýt jich, počet projednávaných případů u českých soudů by klesl o 10%, tudíž jen kvůli nim živíme o 10% více přeplacených soudců, než by bylo nutné.

Stěžovatelkou je v Česku známá zpěvačka HV. V minulosti zažalovala obecní rozhlas ve Lhotě, že hrál její písničky, i když to nedovolila, Český rozhlas, že nehrál její písničky, i když to dovolila, komika XZ, že chtěl parodicky zpívat její písničky, zpěvačku MK, že s ní její písničky zpívat nechtěla, různé časopisy, když napsaly, že potratila, že její vinou jí pošel pes, organizátory ankety Český slavík za to, že se o ní zmiňují nebo že jí ignorují, pak bratra, švagrovou, neteř, synovce a módní návrhářku, protože po HV chtěla zaplatit faktury a nakonec Českou republiku za to, že pořád s někým prohrává soudy.

Účastníkem sporu je také hudební kritik JR, známý nactiutrhač, který již dříve nazval zpěvačku HV mafiánkou, ačkoliv trestně stíhaná za žádné zločiny nikdy nebyla, to pouze její manžel a nevlastní syn, a to ještě manžela soud osvobodil. Pro dokreslení charakteru této osoby uvádím, že je to tentýž JR, který významného hudebního skladatele nazval kýčařem, bezprostředně poté co zesnul a když jinou zpěvačku přejel vlak, navrhnul hudební akademii, aby udělila cenu GRAMMY strojvedoucímu. Je to právě JR, který stál na počátku komplikované spleti soudních sporů a vlastně tak průtahy zavinil.

Vše začalo tím, že zpěvačka HV pozřela uzeninu „Vodňanský klobás“ vyráběnou firmou, patřící třetímu účastníkovi, panu AB. Musím konstatovat, že o třetím účastníkovi AB, rozhodně neplatí to, co o prvních dvou. Jde o osobu seriózní, váženou, významného podnikatele, politika, vůdce hnutí, v žádném případě nemá nic společného s mafiány, s Rittigem se nekamarádil a Grosse nepásl. Není pravda, že by v minulosti byl spolupracovníkem komunistické tajné policie. Naopak rodina AB byla politicky pronásledována a samotný AB v důsledku toho nemohl studovat v komunistickém Československu ani střední školu a musel dojíždět na studia do Ženevy. Chtěla bych rovněž zdůraznit, že není pravdivé tvrzení, že by mi účastník AB diktoval vyjádření pro Evropský soud. Pokud se v mých minulých podáních vyskytly četné slovakismy, jde o chybu textového programu. Účastník AB je ministr, vicepremiér a podnikatel, jehož firmy platí České republice daně v řádu milionů a pobírají dotace v řádu miliard korun. O jejich pozitivním vlivu na hospodářství ČR nemůže být sporu, široce to uznávají i nejčtenější periodika v zemi, která se neobávají objektivně pana AB pochválit, i když je vlastní.

Po pozření uzeniny „Vodňanský klobás“ onemocněla zpěvačka HV zánětem hrtanu, v důsledku čehož došlo k poškození hlasivek. Stěžovatelka došla k závěru, že její zdravotní komplikace byly způsobeny onou uzeninou a zažalovala firmu účastníka AB za způsobenou újmu. Ta spočívala v ušlém zisku za umělecká vystoupení, která nemohla realizovat. Předmětnou klobásu předložila jako důkaz soudu a ta byla uložena v soudní úschově.

Když toto vešlo v známost, účastník JR v periodiku, které dosud nepatří účastníkovi AB, prohlásil, s galantností sobě vlastní, že: (cituji) „té staré krákoralky není žádná škoda, co taky čekala, když žere párky ze smrkových pilin.“(konec citátu). Následovala žaloba zpěvačky HV proti JR za to, že ji nazval krákoralkou a také firmy účastníka AB proti JR za to, že se pomlouvačně vyslovil o kvalitě výrobku „Vodňanský klobás“.

Za této situace soudce, projednávající žalobu zpěvačky HV proti firmě účastníka AB, soudní řízení přerušil, neboť nebylo jasné, zda zpěvačka mohla být klobásou vůbec poškozena. Byla-li by pravda, že je krákoralka, pak by jí nemohl ujít zisk, i kdyby jí zničila hlasivky. Řízení bylo přerušeno a čekalo se na výsledek sporu mezi zpěvačkou HV a kritikem JR.

„Spor o krákoralku“ začal tím, že účastníci vznesli postupně námitky věcné nepříslušnosti soudu, místní nepříslušnosti soudu a podjatosti soudce, takže věc samotná se začala projednávat až dva roky po podání žaloby. Za další rok vynesl nalézací soud první rozsudek, který byl odvolacím soudem zrušen a vrácen k novému projednání se závazným právním názorem. Nalézací soud, dle pokynů odvolacího soudu vynesl ještě tři rozsudky, které odvolací soud vrátil. Poté zemřel předseda senátu odvolacího soudu a pátý rozsudek v pořadí již odvolací soud nezrušil, ale sám jej změnil, a to tak, že použil výrok nalézacího soudu z prvního rozsudku. To se stalo 7 let po podání žaloby. Při svém rozhodnutí vyšel ze znaleckého posudku znalce v oboru ornitologie krkavcovitých pěvců. Ten vyposlechl 50 písní zpěvačky HV a porovnal je s hlasovými projevy vrány obecné černé (corvus corone corone). Konstatoval, že žalobkyně HV má jednoznačně líbivější hlasový projev, avšak vrána má lepší texty. To znamenalo, že žalobkyně HV není krákoralka, že je stará nebylo mezi stranami sporné a žalobkyně tak byla ve sporu s kritikem JR úspěšná. Mohly tak pokračovat přerušené spory, zda výrobek firmy účastníka AB způsobil zdravotní újmu stěžovatelce HV, či zda byl ze smrkových pilin. Soud ustanovil znalce na prozkoumání uskladněné klobásy, bohužel se zjistilo, že klobása se po sedmi letech ztratila ze soudního skladu. Kvůli ztrátě nemohlo být prokázáno ani vyvrácenou tvrzení stěžovatelky HV. Nejednalo se ale o zvůli soudu, která ji měla úmyslně poškodit na jejích právech. Vyšetřování ztráty prokázalo, že do klobásy se dal červotoč a vina tak není na straně české justice.

V úctě ministryně spravedlnosti.

Tags:

Komentář

  1. Od Alojz Janiga

    Odpovědět

  2. Od Louis

    Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *