právo Archív

Materiální ohnisko ústavy a jeho nezměnitelnost: Komparativní studie vybraných modelových států

ÚVOD Jakákoliv civilizace, společnost, stát a také jakákoliv ústava jsou vždy postaveny okolo určitých hodnot a principů, jež se uznávají za stěžejní, žádoucí a do určité míry rigidní. Ve společenském kontextu můžeme tyto principy hledat zejména v etickém a sociálním diskurzu konkrétní doby. V kontextu ústavy jsou tyto hodnoty a principy obsažené v něčem, co nazýváme materiálním ohniskem.

Symbol kříže ve veřejném prostoru z právního pohledu

Resumé: Tato seminární práce se zabývá vyobrazováním symbolů kříže ve veřejném prostoru z právního hlediska. Za cíl jsem si kladla místo krucifixů v evropském veřejném prostoru pochopit a vymezit především na základě klíčových rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. V úvodu se čtenář může seznámit se stručnými informacemi o vývoji kříže jako náboženského symbolu. Ve druhé části práce,

O svobodě, demokracii a volebním právu

V tomto článku se budu zaměřovat na demokracii a lidské svobody a práva. První si rozeberme demokracii. Nejčastější a nejužívanější definice pro demokracii je vláda lidu. Tato definice je ovšem jenom velmi povrchní. Přestože se jedná o prosté spojení dvou slov, jejich výklad jednoznačný není. Nyní se ohlédněme do historie, konkrétně do listopadu roku 1989, kdy

Zpráva o stavu české justice

Ministerstvo spravedlnosti České republiky Evropskému soudu pro lidská práva ve Strasbourgu Stran Vaší žádosti o vyjádření k soudním průtahům a bránění spravedlnosti u českých soudů Vám sděluji následující. Případ, na který poukazujete, je ve skutečnosti jen jedním ze skupiny soudních kauz, které spolu souvisí. Stěžovatelé i další aktéři těchto kauz jsou notorickými sudiči a popravdě nás

Reklamační řízení

Vrbno pod Pradědem 2. 5. 2014 Vážená firmo, Zakoupil jsem od Vás dne 24. 4. 2014 splachovací záchod „Karel Hynek Mácha“ za 9 800,- Kč. Chtěl jsem kvalitní výrobek a nelitoval jsem proto nemalých finančních prostředků k zakoupení tohoto typu záchodu. Bohužel jsem se přesvědčil, že na tomto výrobku je luxusní pouze cena. Již při prvním použití

Dopis delegáta stranického sjezdu

Milá maminko, Píši Ti dnes ze sjezdu našeho hnutí. Jak už jsem Ti psal dříve, naše hnutí není jako ty ostatní nedemokratické strany, ti dinosauři, co se brání referendu a přímé demokracii. Proto se našich sjezdů zúčastňují všichni členové hnutí a ne pouze kdovíjak zvolení (či vyvolení?) straničtí delegáti. I přesto, že se sjezdu nemohla