Už na základnej škole sme sa učili o otrokárstve, práve a bezpráví aj o nevoľníctve, až nám z toho bolo nevoľno. Máme v tom samozrejme jasno a ešte jasnejšie nám je, čo je to sloboda. A že fakt? No, veď tú slobodu nám predsa zaručuje zákon a ústava. Podľa našich zákonov je slobodný ten, komu