Anglicizace textu je v dnešním hyper ultra super globalizovaném světě aktuální téma. Když se mi tedy naskytla příležitost vyslechnout si zcela nezprostředkovaně a naživo názory bohemisty Karla Olivy na tuto problematiku, neváhala jsem a na přednášku s názvem O českých a cizích slovech zamířila. S jeho pohledem na cizí slova přebíraná uživateli českého jazyka souhlasím. V případě, že čeština