červen – mezigenerační rozdíly Archív

Jsme skutečně odlišní?

„I když zavážeš stovku uzlů -provaz zůstane jeden.“ Džaláluddín Rúmí Rozličné, často při střízlivém pohledu iracionální, bezdůvodné či neopodstatněné, falešné, umělé nebo vykonstruované, nadsazené a přehlížené; i takto je možno definovat společenské vztahy, jenž se skrz všechny generace dostávají napovrch ve stále se zrychlující době. Avšak prostoru pro kritiku má každý občan libovolné množství, naopak zde

Je dnešní mládež zkažená?

Je bezesporným faktem, že společnost je dynamickým fenoménem, který se vyvíjí a mění. Její vývoj je určován nejenom vnějšími popudy, jako jsou politickoekonomická situace, jedinečné historické skutečnosti (světová válka, přistání na měsíci, 11. září apod.), technologická vyspělost, globalizace či třeba multikulturalismus, ale i vnitřním koloběhem generací, které se u pomyslného kormidla společnosti střídají a udávají

Ty máš ale problémy

  „Ty máš ale problémy! Bych ti přál zažít ty moje!“ Jak často jste slyšeli tuto větu? Častokrát takto pohlížejí rodiče na své děti, ale i vrstevníci mezi sebou nebo mnozí z nás takto pohlížíme na seniory. Vždyť proč dítě pláče? Protože nemá zrovna tu panenku z reklamy, která zpívá? Nebo protože zrovna nechce jít spát? Rodič

Já, ty, on, ona, ono. MY!

Mezigenerační problémy. Každodenní boj, zábavné grotesky, úsměvné okamžiky, nové zkušenosti. Je to nedílná součást života každého z nás. Momentálně mám mezigenerační problém se synem. Nechce pochopit, že pokud mi bude mlátit do klávesnice, tak to nedopíšu a nepůjdeme si hrát. V každé části života se setkáváme s určitými mezigeneračními problémy. Ať už je nám třeba pět. „ Proč

Umíme společně žít? Aneb rozdíly napříč generacemi

Narážíme na ně denně. V tramvajích, obchodech, kavárnách, na ulicích, ve výtahu, ba dokonce i v našich domovech. Generace lidí narozených v jiném časovém úseku nežli my samotní. Děti pocházející z informační doby, občané z dob revoluce, a také dědečkové a babičky z válečného období. Myslíme, že se nás netýkají, ale přesto se s mezigeneračními rozdíly potýkáme dnes a denně. Jen stěží