Mýtus v pop psychologii: „Život cestu těm, kdo se nevzdají, vždycky ukáže.“

Mýtus v pop psychologii: „Život cestu těm, kdo se nevzdají, vždycky ukáže.“

Tato poučka, objevující se velmi často v psychologizujících článcích, píšících o příčině úspěchu slavných podnikatelských osobností např. Steve Jobs, Elon Musk, Warren Buffett a další. Článek, z něhož jsem uvedl výše zmíněný citát, pojednává o strastiplném životě Gevorga Avetisyana, zakladatele dortu Marlenka, který se nevzdal pokusů v podnikání a život mu ukázal cestu k úspěchu (Casanova, & Čajanová, 2015). Obdobně Og Mandino (cit. dle Ryčovský, 1994) píše ve svých přísahách úspěchu: „Vytrvám, dokud neuspěji.“

Je pravda, že člověk, který se nevzdává, obvykle je schopen snadněji překonávat bolest a překážky, které na cestě k cíli leží, než člověk bez vytrvalosti. K tomu mě napadá několik kritických poznámek. Vytrvalost může být pouze jedním z faktorů, které napomáhají k nalezení životní cesty.

Velmi se mi nelíbí generalizační slovo: „vždycky“. Co kdyby člověk setrvával v činnosti, která reálně nic prospěšného nepřinese, ale nepoznal by to, protože by se zaměřoval jen na to nevzdat se a pokračovat ve snaze? Existují lidé, kteří se nevzdali, ale neuspěli. O nich se motivační knížky většinou nepíší. Někdy snaha je půl úspěchu, ale jindy zkrátka nestačí schopnosti člověka a vytrvalost s tím nepohne. Některé věci jsou pro některé lidi nemožné, např. pro Stephena Hawkinga běhat na olympiádě a vytrvalost tomu nepomůže. Podle mého názoru může mít vliv také náhoda a štěstí. Člověk se pak může nevzdávat po celý život a sázet loterii a nikdy nic nevyhrát, protože pravděpodobnost úspěchu je pokaždé stejná a tento efekt se nekumuluje.

Vnímám v rámci tohoto citátu jev víry ve spravedlivý svět, kdy lidé věří, že život jakožto osud uděluje odměnu spravedlivě podle toho, kdo byl vytrvalejší a naopak trestá za vzdání se. Tento jev je však považován za chybu v sociální kognici.

Může být vzdávání někdy dobrou strategií řešení problému? Když se vzdáme v pravý čas něčeho, co pro nás nemá reálný význam, a dáme si Archimedovský odstup, abychom se podívali na celý problém z nadhledu, možná že zvoláme Heuréka dříve, než začneme za sebou táhnout kříž vytrvalosti.

Korekce: „Když napoprvé nemáš úspěch, pokoušej se znovu a znovu. Pak to vzdej. Nemá cenu být paličatý blázen.“ (William Claude Fields)

Korekci jsem našel v citátu Fieldse, který operuje s využitím vytrvalosti při překonávání překážek, které na cestě vyvstanou, ale přidává možnost vzdát se, jako efektivní strategii zastavení ztrát a restrukturace potenciálu v člověku.

Ne každý zvládne vše. Svět kolikrát není spravedlivý, což dokládají již samotné genetické a sociální dispozice při narození. Někdo se narodí bez nohy, někdo se silnějším srdcem, někdo do rodiny bezdomovce, někdo do rodiny anglické královny. V narození není žádná spravedlnost, proč by měla být dále v životě? Pokud tvrdíme, že ti, kdo se nevzdají, mají zaručenou cestu k úspěchu, pak bychom měli tuto poučku rozšířit i na další cesty k úspěchu např. ti, kdo se dobře narodí, kdo mají štěstí, kdo mají vlivné přátele, kdo dokáží efektivně těžit ze zkušeností druhých a nepotřebují si procházet skrze mnoho neúspěchů, aby cestu k úspěchu nalezli atd. Je zřejmé, že cesta k úspěchu může být životem ukázána prakticky komukoliv a vytrvalost je zde spíše korelace, než kauzalita jevu.

Naopak ti, kteří se opakovaně snaží nevzdat se v oblasti, na kterou nestačí jejich schopnosti, nemusí na cestu vedoucí k jejich úspěchu vůbec nastoupit, protože si ani nevšimnou odbočky, která k ní vede, a půjdou slepě za cíli, které pro ně nejsou v životě měřítkem úspěchu. Pokud se však člověk vůbec nesnaží a odradí jej první nesrovnalost, je pravděpodobné, že úspěchu nedosáhne a pokud ano, nebude si jej vážit a nebude jej považovat za úspěch.

Na tomto příkladu jsem chtěl demonstrovat nebezpečí obecné rady do života, která když je extrémně pojatá, nejen že nepomáhá seberealizovat se v životě, ale také může vést k dogmatickému myšlení.

Citace:

Casanova, P., & Čajanová, T. (2015). Bez domova, pak i bez peněz. Přesto z Ostravska vybudoval medové impérium. FirstClass. Retrieved from: https://www.firstclass.cz/2015/07/bez-domova-pak-i-bez-penez-presto-z-ostravska-vybudoval-medove-imperium/1/

Citáty AZ: Úspěch – Neúspěch. (n.d.) Retrieved from: http://www.citaty-az.cz/kategorie/uspech-neuspech/

Mandino, O. (1994). Největší obchodník na světě. (1. vyd., 177 s., Překlad Ivan Ryčovský). Praha: Knižní klub.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *