Mění se společenské hodnoty a hrozí změna sociálně-právního řádu? Zraje ve společnosti podhoubí pro omezování občanských svobod? V článku se zamýšlím a volně asociuji na téma změny společenských hodnot, která hrozí změnit náš sociálně-právní řád. V ČR dochází k extremizaci společnosti a demokratické strany spí – jako by nevěděly, že bez demokracie nebudou ani ony. Schyluje se