14 tvrdých, ale zřetelných pravd, které mnoho lidí raději zapomíná

Pravda = co si myslím, že se stalo / co se opravdu stalo

Podobně jako definice úspěchu je interpretace štěstí rozdílná podle každého člověka a neexistuje nic jako jeho jediná správná podoba. Přes velké množství studií, které chtěly prostudovat jeho povahu a faktory, které jeho míru ovlivňují, stále neexistuje konkrétní měřítko, které by se dalo efektivně a účinně použít.

Ruku v ruce s tím kráčí skutečnost existence určitého množství pravd, které lidé v honbě za nějakou vidinou štěstí přehlížejí, buď z neznalosti, nebo úmyslně. Může se jednat o vědomou ignoraci, protože lidé jsou mnohdy nerozhodní nebo postrádají duševní sílu a pevnost. Rozeznání těchto pravd ale člověka posílí, protože je dost možné, že něco považujete za problém, ale je to jen doprovodný jev skutečnosti, že jdete správným směrem.

 1. Život je příliš krátký a je tu toho hodně k ocenění

 „Nikdy není pozdě na oslavu prostého života.“

Hobití přísloví

Ačkoli se průměrná délka lidského života stále po krůčcích prodlužuje a to nejen ve vyspělých zemích, marná sláva, samotný život člověka je poměrně krátký. Ačkoli to není nijak zvlášť pozitivní myšlenka, měli bychom ji použít jako připomínku toho, že je třeba užít si každý moment a využít každou příležitost, která se nám připlete do cesty…tedy jinými slovy žít opravdu naplno se všemi radostmi a strastmi, které to zahrnuje.

 1. Selhání je základní a nezbytnou součástí života

 „Nikdy nemůžete prohrát. Buď vyhrajete, nebo se poučíte.“

Nikdo z nás nemá rád porážky a pády, ale je to bohužel nedílná součást každého života, kterou je nutné jednoduše přijmout. I když se můžeme selhání bát, nemůžeme se za každou cenu bránit novým výzvám jen proto, abychom se vyhnuli možnosti chyby nebo zklamání. Pokud bereme chybu jako nezbytný základ, na kterém je obvykle postaven úspěch, je ona sama taky něčím, co lze ocenit a dát tomu pozitivní význam.

 1. Bez ohledu na věk se toho stále můžete hodně naučit

 Ať už jste v pubertě, ve středním věku nebo se blížíte k penzi, nemůžete popřít, že učení je kontinuální a stále přítomný proces, který pokračuje od narození až do dne, kdy zemřeme. Pokud odmítneme příjem nových informací, metod nebo pracovních postupů, nakonec se přestaneme vyvíjet a zlepšovat nejen v tom, co děláme, ale celkově jako lidé.

 1. Vždycky je tu něco, co nemůžeme ovlivnit

„Můžeme jen rozhodnout, co uděláme s časem, který nám byl dán.“

Gandalf Šedý, Společenstvo Prstenu

Směřování našeho života je ovlivněno velkým množstvím faktorů. Od zdraví, přes lidi, které denně potkáváme, až po rozhodnutí těch ostatních. A hodně z nich zůstává stále mimo naši přímou kontrolu a jakýkoli vliv. Díky tomu je nezbytné neplýtvat časem na to, s čím opravdu nemůžeme my sami nic dělat. Místo toho si vyberme to, co lze opravdu přímo ovlivnit, jako priority našich cílů a výběr lidí, kteří nás obklopují.

 1. Nikdy si nepleťme informace a znalosti

Je samozřejmě možné strávit většinu života tím, že budeme střádat informace a absorbovat nejrůznější data a výstupy. Ale nikdy si to nepleťme se získáváním znalostí a zkušeností. Čtení informací a diskuse nad teoretickými problémy dá člověku přinejlepším filosofické porozumění konkrétní problematice. Zkušenosti a praktické dovednosti jsou něčím zcela jiným a nabízejí uspokojivý stupeň znalostí, které lze použít v reálném životě.

 1. Vytížený život není nutně produktivní

Slyšeli jste někdy o konceptu „vytíženého blázna“? Je to člověk, který investuje množství času i energie do nejrůznějších projektů, aniž by něčeho reálného dosáhl. A je smutnou pravdou, že mnozí z nás si stále pletou produktivitu s vytížeností, stejně jako si pletou například právě zkušenosti s informacemi. Produktivita znamená mnohem strukturovanější přístup a tak schopnost rozvrhnout věci citlivěji v čase.

 1. Nelze dosáhnout úspěchu, aniž byste nabídli hodnotu

Už jsme popsali, jak se podoba úspěchu liší od člověka k člověku, ale to neznamená, že neexistují nějaké základní zákonitosti, které jednotlivci dovolují dosáhnout toho, co opravdu chce. Je velice důležité nezahltit se obecným porozuměním úspěchu, ani se nesnažit jen o čisté materiální bohatství nebo přechodnou slávu, aniž bychom porozuměli mechanismu, jak se k tomu chceme dopracovat. Nelze být úspěšný, aniž by člověk nejdříve nabídl hodnotu. A to vyžaduje vyvinout si poptávané schopnosti a nějakou dobu je aplikovat.

 1. Porozumění jasnému rozdílu mezi myšlením a konáním

„Mluvením rýži neuvaříš.“

Zenové přísloví

Teorie je kritickým prvkem společenského, vědeckého i technologického pokroku a vývoje a stála v pozadí mnoha klíčových úspěchů od úsvitu věků po 21. století. Kultivace takové moudrostí a vědění by byla dost marná bez snahy pragmatiků, kteří doslova stojí na ramenech oněch myslících obrů a přicházejí s jejím praktickým využitím.

Tohle přesně ukazuje rozdíl mezi myšlením a konáním, které je velmi podstatné tehdy, pokud usilujete o produktivní rovnováhu ve svých životech.

 1. Minulost nelze změnit, ale dá se z ní poučit

 Stejně jako chyby, i naše minulé zkušenosti jsou stavebními kameny, které pomáhají vytvářet strukturu našeho života a předurčují veškeré budoucí úspěchy. Tohle by mělo usnadnit přijetí skutečnosti, že nikdy nemůžeme změnit ani minulost, ani její dopady na současnost, bez ohledu na věk nebo vlastní náhled na život. Můžeme se ale naučit, jak na minulé události reagovat a naučit se z nich to přínosné pro současnost a budoucnost.

 1. Naše štěstí je jen a jen naše odpovědnost

„Svou vůli co složku musíte do podniku přinést vy. Vy, jen vy a nikdo jiný, než vy.“

Čert k sedláku Čuperovi, Až opadá listí z dubu

Zatímco všichni asi sníme o nalezení pravé lásky a usazení se s vyvoleným partnerem, vždycky hrozí riziko, že romantická láska skončí nenávistí a zlomeným srdcem. Tohle může nastat tehdy, když nemáme na vztah správný náhled a vkládáme odpovědnost za naše vlastní srdce a štěstí do rukou někoho druhého. Je to velice kontraproduktivní a každý člověk si potřebuje vytvořit odpovědnost za svoje vlastní štěstí, stejně jako vyvinou zdravou sebeúctu, která mu dovolí přistoupit ke vztahu z pozice emočního bezpečí a jistoty, nikoli rozhádanosti.

 1. Vždycky tu budou lidé, kteří vás nebudou mít rádi

 „Pokud jste s každým zadobře, děláte něco špatně.“

Nebo trochu jinak, nafouknutý pocit bezpečí může pomoci vypořádat se se skutečností, že tu vždycky budou ti, kteří nebudou mít člověka rádi. Pokud následujete cestu, jejímž cílem je zavděčit se každému, nakonec vždycky skončíte v odtržení od svých vlastních cílů. Přijměte to, že nejste vším pro každého a snažte se být hlavně pravdiví k sobě samým a vytvářet si vlastní štěstí.

 1. Od života vždy získáte hlavně to, co jste do něj sami vložili

 Život je cvičení v určení cílů, jejich následování a vytvoření nějaké návratnosti tohoto vkladu. Obecnou zákonitostí je fakt, že od života vždycky dostanete to, co jste připraveni do něj vložit, ať už se to vztahuje k lásce, přátelství nebo kariéře.

Pokud zůstanete věrni investici času a energie k tvorbě hodnoty, určitě uspějete na dlouhé trati, i když na několika krocích můžete zakopávat.

 1. Opakování toho samého každý den brzdí rozvoj sebe sama

 „Myslíte, že dobrodružství je nebezpečné? Zkuste rutinu, ta je smrtící.“

 Paulo Coelho

I když mohou existovat pevné denní rutiny, pokud odmítáte změnu a nemáte rádi novinky, skončíte pravděpodobně točením se v kruhu. Růst se objevuje jako následek změny nebo vývoje a takové momenty nás obvykle vystavují novým a vzrušujícím zkušenostem. Změny pro změny jsou druhým extrémem, ale změna je vždycky zajímavou životní volbou.

 1. Přijměte skutečnost, že změna je zvláštní a může vyvolat strach

 „Nikdy se nelze dostatečně připravit.“

Steven Brust, Jhereg

 Než se změna pevněji usadí ve vašich životech, pravděpodobně ve vás vyvolá nejednu obavu a pocity strachu. Nastává to z toho důvodu, že pozvolna přijímáte neznámé. Nikdy se nemůžete připravit na 100%, takže potřebujete dost vůle na to, abyste fungovali i vně své komfortní zóny, zatímco si jdete za svými cíli.

 

Původní zdroj: www.lifehack.org, publikováno na webu autora.

Tags:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *