Archív autora

Andělské války

 Bylo to jako živý sen.  Seděl jsem na kameni v lese, kam často chodívám načerpat síly a inspiraci ke psaní veršů do své knihy. Sledoval jsem nebe plné hvězd.  Tento příběh se mi zjevil obrazem či myšlenkou, a já si vše pečlivě sepsal. Koruny stromů se chvěly a krajina utichla s každým nádechem větru, jenž

Proroctví knihy osudu 2021 – 2300

Jen jedna kniha ví, co se stane a co nestane. Ta kniha byla na počátku samotného vzniku světa sepsána Bohem, a také jedině Bohem směla být přepsána. On jediný měl k jejímu obsahu přístup, než nastal správný okamžik, aby knihu psal sám člověk – dítě Stvořitele. Tato kniha měla být psána jeho synem archandělem Gabrielem, který

Přesvědčení o lidském smýšlení k Bohu

„Ten, kdo káže vodu, nepije víno, protože neví, jak chutná. Ten, kdo káže vodu, nabízí tu svou – výměnou za víno druhých.“ „Moudrost je jen slovo mysli a srdce, které čeká, až chytrost pozná svou hloupost.“ Církev už mnoho staletí zasahuje do řízení státu a politiky v něm. Je nutno pochopit, kam až sahají prorostlé