Jak speciální pedagog ke zkušenostem přišel aneb nová legislativa hýbe (nejen) školami

Mám šestihodinovou pracovní dobu. Spoustu dovolené, často si v práci hraju a ještě mi za to teď mimořádně přidali peníze. Ano, jsem učitelka. Já konkrétně speciální pedagog.

(Toliko mínění veřejnosti)

Praxe

Inkluze nám dala zabrat. Celý červen jsme stěhovala knihovnu a já třídila pomůcky, aby škola byla řádně připravena a vybavena na všechny potřebné žáky.

Září.

Děti jsem ještě neviděla, ale přesně vím, které dítě mám mít jaké papír. PLPP (takzvaný Plán pedagogické podpory, pro učitele „Pepka“, zvládne škola na dítě napsat sama) IVP (individuální vzdělávací plán doporučuje školské poradenské zařízení neboli ŠPZ, píšeme jej ve škole), IVýP (Individuální výchovný plán, taktéž doporučuje ŠPZ).

Tuto novou skutečnost vysvětluji nejprve učitelům a všem svým kolegům. Často i z jiných škol, nebo z dalších ŠPZ v působnosti Středočeského kraje. Dál informace průběžně podávám také rodičům někdy písemně, ústně, někde dokonce v Českém znakovém jazyce.

1 týden září

42 žáků ze školy mám mít oficiálně nějaký papír. Jelikož do mé pracovní doby nespadají administrativní práce, zůstávám pravidelně ve škole po své základní pracovní době a vymýšlím, jak papíry budu psát, Neexistuje zatím stále jednotný postup. K stávajícím dnům se totiž formuláře změnily už po šesté.

2. týden září

Vymyslela jsem, jak jednotně napsat papíry na děti. Sezvu si své kolegyně a hromadně jim diktuji údaje, posílám jim rozepsané informace mailem, informuji rodiče, aby navštívili školu, papíry zkontrolovali a podepsali. Samozřejmě vše po pracovní době. Obrací se na mne maminka Z., která má dítě v kladenské škole, co má udělat pro to, aby dítě ve škole dostalo IVP a byla respektována jeho individualita. Informuji maminku, že se musí obrátit na ŠPZ, objednat se na vyšetření a konzultaci a ŠPZ pak zkontaktuje ze zákona školu a napíše dítěti podpůrná opatření, která škola musí respektovat. Maminka mi děkuje.

Začínám učit. Ve dvou třídách angličtinu, v jedné třídě Člověk a svět práce. Dělám přípravy. Obvykle (překvapivě) doma, protože ve škole v pracovní době je nestíhám.

3. týden září

Abych mohla pracovat s nadanými dětmi, musím jim vymyslet Pepka. Vymýšlím to na koleni, protože to do teď nikdo nedělal, Informuji rodiče nadaných dětí, že musí být u jejich dětí ze zákona respektována jejich individualita a že musí přijít Pepka podepsat, protože jinak s dětmi nemůžu pracovat. Rodiče přijdou. Za odměnu dostanou kopii Pepka. Pepky vymýšlím v noci, protože jindy na ně nemám čas. Čili se mi nevejdou do pracovní doby.

Maminka jedné naší žákyně mě přijde poučit, že když se na konci minulého roku vyskytna v naší škole „šikana“ a já jí rázně a rychle řešila, udělala jsem to špatně a takhle to příště dělat nemám. Poučila jsem maminku, že já jsem speciální pedagog, odpovídám za bezpečnost dětí ve škole a intervenuji proti negativním jevům ve třídách a že bude-li to potřeba, budu to opět řešit adekvátním způsobem.

Maminka odchází.

4. týden září

Po nocích si píšu s rodiči a jednotlivě vysvětluji případné dotazy k inkluzivnímu vzdělávání. Poskytují také jakési rádoby poradenství kolegům a kolegyním v různých školách a v různých krajích. Jestli jsem na nějaké vzdělávací přednášce něco pochopila blbě, nebo něco přehlédla a prezentuji to tak dál, tak půlka škol v republice bude mít špatně napsaný papíry ke svým žákům.

ŠPZ, kam jsem poslala miminku Z. posílá maminku zpátky, abych vyhotovila IVP pro žáka s jejich doporučením. Informuji zpětně ŠPZ, že její syn není naším žákem, tudíž nejsem kompetentní osoba. Paní ze ŠPZ mi telefonuje a ptá se mě, kdo tedy kompetentní je. Odpovídám (ale teď fakt jen hádám), že asi někdo ze školy, kam žák dochází.

Dopisuji další Pepky. Začínám zvažovat, že Pepky napíšu na všechny děti ze školy, možná si tím ušetřím práci.

Ke konci září také datuji povinnou kontrolu všech Pepků, která proběhne za tří měsíce, tedy zhruba před Vánoci. Šťastné a veselé…

1. týden říjen

Shromažďuji všechny papíry k podpisu paní ředitelky. Začínají mi speciálně pedagogický cvičení s dětmi ve škole. Povětšinou na každé dítě připravuji zvlášť program, který mu vyhovuje.

Začaly kroužky ve škole. Vedu naštěstí JEN dva.

Středa – zjišťuji, že nemám ke všem dětem Pepky. Musím je dopsat. Před 30 minutami jsem přijela z práce. Musím uklidit, psaní Pepků plánuji na večer až noc.

Neumím napsat IVýP. Píšu ho poprvé. Neumí ho napsat nikdo. Napíšu ho.

O hodinu později – musím ho přepsat, napsala jsem ho blbě. Bohužel, stále se ale nevím, jak má být napsán „dobře“.

Protože mám hypotéku, pro jistotu mám ještě dvě další pracovní činnosti. Začínáme od konce září.

 

Jestli jste to někdo dočetli až sem, je tady ještě někdo, kdo si ku.va myslí, že si učitelé ten vyšší plat nezaslouží a maj mraky času na flákání?

S pozdravem, Váš speciální pedagog z přímé praxe!

Komentář

  1. Od Polášek

    Odpovědět

  2. Od Alex

    Odpovědět

  3. Od Pavoukmuž

    Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *