vesmír Archív

Vedomie: Hypotéza o jeho podstate aneb prepojenie západnej a hinduistickej filozofie, část II.

Vedomie a zmysel života Keď niekto položí otázku „Aký je zmysel života?“, väčšinou tým myslí zmysel ľudského života. Hĺbavý človek tým myslí zmysel akéhokoľvek života. Po chvíli rozmýšľania príde k otázke, aký je zmysel samotnej existencie. Ako hovorí Stopařův průvodce galaxií, ide o „otázku života, vesmíru a vůbec“. Mňa táto otázka prenasleduje, odkedy som začal

Vesmírná energie podruhé

Poznámka redakce: Článek vznikl jako úprava článku Vesmírná energie, který vzbudil v komentářích zajímavou a spíše kritickou diskuzi. Autor vzal některé námitky v potaz a vytvořil nový článek o vesmírné energii.   Nejjednodušší forma energie Element energie Předpokládám, že nejmenší a zároveň jedinou stavební jednotkou, ze které se skládá celý náš vesmír (a všechny jiné hypotetické vesmíry), je

Časť života a prepojenie

Narodenie a smrť. Dve strany jednej mince, v rôznych prípadoch rozlične hrubej. Začína sa život narodením a končí smrťou jedinca? Nemyslím si to. Začala a skončila totiž len malá časť života. Život samotný začal pred miliónmi rokov a stále pokračuje. Berie tento pohľad človeku zmysel? Berie to človeku výnimočnosť? Myslím si, že sa človek z nejakého dôvodu potrebuje cítiť významný. Aj

Nedokonalý a neelegantný krásny vesmír

„Všetka filozofia vyviera z jednoduchých dvoch vecí: zvedavosti a chabého zraku… Problém je v tom, že túžime vedieť viac, než dokážeme uvidieť. “ Bernard le Bovier de Fontenelle(1686) Inteligentný dizajn Zástancovia Inteligentného dizajnu (ID) tvrdia, že niektoré rysy nášho vesmíru a živých vecí, najmä prítomnosť informácií v bunke, sa dajú vysvetliť inteligentnou bytosťou, nie náhodným procesom. ID

Vesmírná energie

Výchozí fakta Když Foton ztratí energii, přestane být pozorovatelný Když částice anihiluje s antičásticí, obě přestanou být pozorovatelné a z místa jejich srážky se šíří všechna jejich energie v podobě Fotonů Každá částice vzniká společně s antičásticí Fotony si vždy udržují stálou rychlost a pořád ztrácí energii Fotony vznikají při srážkách částic (mimo jiné) Částice