ženy Archív

Liší se muži a ženy?

„Ženou se člověk nerodí, ale stává“ (Simone de Beauvoir). Lidské chování je podmíněno jak biologicky, tak sociálně. V prvé řadě je důležité rozlišit pojmy: pohlaví a gender. Pohlaví je relativně trvalé a především biologicky podmíněné, zatímco gender je sociální konstrukt, podmíněný kulturou (Neculaesei, 2015). Zůstává otázka, zda odlišnosti v pohlaví mají vliv na odlišnosti genderu, či jsou

Feministky z Venuše, muži z pekla

Pokud si čtení knihy zpříjemníte poslechem 9. symfonie Ludwiga van Beethovena, tak máte asi silný žaludek neboť jste mysogyni, příznivci znásilňování a falocentrické patriarchální společnosti. Profesorka muzikologie a feministka Susan Kaye McClary přesně tyto motivy v první větě zmíněné symfonie slyší a studenty je učí rozeznávat. Selským rozumem vzato výstřelek řeknete si, kdyby tato až

O čem muži lžou – Moje kutilské schopnosti

Snad každá žena touží mít doma muže, který uspokojí její nároky nejen po vizuální stránce, rozložením povahových vlastností a finančních záruk, ale i dle potřeby projeví svoji zručnost při případných opravách rodinného hnízda. Žena, dokonale ovlivněna záplavou televizních pořadů z prostředí zahrádkářů, domácích kutilů a jiných všeumělů, by také ráda systematicky předělávala svůj domov podle vzoru

Feminismus

Pojem feminismus bývá v dnešní obě velmi často nesprávně chápán a interpretován. Většina lidí si pod ním představí ženu jednadvacátého století s přehnaně, často až vyhroceně radikálními názory na muže toužící získat nad opačným pohlavím převahu. Kořeny a myšlenky hnutí za ženská práva ale sahají daleko hlouběji. Jeho primárním cílem bylo přece získání základních lidských práv a

Tělo dělá člověka

V souvislosti s nemocemi, které představují poruchy příjmu potravy, se hovoří o neúměrném ideálu štíhlého těla ženy. V obecnější rovině můžeme mluvit o preferenci štíhlé, nebo spíše sportovní postavy a preferenci mladistvého vzhledu. O co jde, je však spíše než štíhlá mladice, nebo atletický mladík, tělo. Tělo. Tělo oděné do šatů je jen součástí estetického dojmu, který může