Právo na život je něčím nediskutovatelným. Je to všeobecně přijímaný a uznávaný fakt, který by si jen málokdo troufl vyvracet. A tak zatímco naše společnost vyzdvihuje život a opomíjí smrtí, kterou odsouvá někde na pokraj diskuzí, my bychom rádi vyvolali diskuzi právě nad tématem smrti. A není logickým následkem práva na život svobodného člověka ve svobodné společnosti i právo na smrt? Kdo a za jakých okolností by měl mít právo dobrovolně ukončit svůj život? A naopak, proč by takhle snad až dekadentní zvrhlost měla být zlegalizována? A případně za jakých okolností jste ochotni eutanazii připustit? Pro nemocné? Pro staré? Nebo dokonce i pro děti?

Téma „právo na smrt?“ nabízí širokou interpretaci zadání a je jen na Vás, jak se k němu postavíte. Základní otázka a tedy také jediná podmínka, je otázat se sám sebe, zdali má člověk právo na smrt.

Zasílejte nám Vaše příspěvky na info@kzamysleni.cz s nadpisem „téma měsíce“ a my Váš názor zveřejníme.

Seznam obdržených příspěvků:

Nechat zemřít nebo nutit žít? 

Dobrovolná smrt

Eutanazie z pohledu kněze

Právo na smrt jako druhá stránka mince práva na život

Což takhle zemřít, holečku?

Život je jako cesta autobusem – co je pak smrt?

Jsem smrt

Smrt = Vykoupení?

Právo na smrt? Právo na život?