Kdo koho vlastně pronásleduje?

I když jste to vy, kdo pronásleduje a diskriminuje, vždycky je důležité, abyste se prezentovali jako ti, kdo jsou pronásledovaní. Katolická církev tak již činí nějakých 1600 let a zatím se jí to pořád vyplácí.

Křesťanský komplex z pronásledování je s tímto náboženstvím takřka geneticky spjatý. Jsou křesťané, kteří rádi a s nádechem nostalgického sentimentu – ačkoliv tehdy nežili – hovoří o tom, jak to jejich  bratři a sestry v Kristu – se kterými se nikdy nesetkali – měli v prvních staletích těžké. Méně pak, pokud vůbec, vyprávějí křesťané o tom koho pronásledovali, či pronásledují oni sami, či jejich souvěrci. A že jich není málo.

Nicméně, je osvědčeným trikem udělat ze sebe za všech okolností oběť. A tak se křesťané antického Říma portrétují jako špinaví otrhaní chudobní lidičkové, co se musejí skrývat před zlými bohatými a ozbrojenými pohany. Že by mohli mezi římskými křesťany být lidé výše postavení, patricijové, či přímo z okruhu císaře… ne, ti se nehodí do krámu. Hyzdí obraz těch krásných poctivých chudáčků, kteří pro Pána Ježíše tolik trpí.

Převineme o několik století vpřed do středověké Evropy. Zde má církev primát. Ovládá prakticky celou společnost, vlastní obrovské množství majetku, králové a šlechta si bez jejího souhlasu nemohou ani uprdnout. Nicméně, světe div se, i tehdy je církev pronásledována. Židé, čarodějnice, pohané (pokud se podařilo ještě nějakého najít), na východě mohamedáni, ale především… vnitřní nepřítel! Kacíři, bludaři, hajzlové, co si dovolují nesouhlasit s nastoleným učením, co mají tu drzost kritizovat, poukazovat na chyby a nepravosti. Ano, utrpení svaté matky Církve je nezměrné. proti tomu je bičování Ježíše ve filmu umučení Krista jenom pšoukem ve vířivce. Středověký život kněží, biskupů a dalších svatých mužů, to byl každodenní boj o holý život před hordami kacířů valícími se ze všech stran. Marný boj, jako když vás v pod vodou rvou piraně na kusy, zoufalství, beznaděj, chudoba, pláč, a doufání v milosrdenství Boží.

Ta neschopnost některých křesťanů vidět si do vlastních úst je někdy opravdu na pěst. Když se mrkneme do současného Polska, najdeme zde katolickou církev pronásledovanou tak strašně a brutálně, až si její hodnostáři z toho žijí v honosných rezidencích, mají nemanželské děti, které po nich dědí majetky, a jejich náboženství kontaminovalo státní instituce v takové míře, že jenom mrtvý kůň bez mozku by věřil tomu, že jde o sekulární stát. Ale i zde je vytvářen obraz církve pronásledované, diskriminované a trpící.

Přirovnal bych to k jedlíkovi na hostině co žere plnými pysky, bez okolků užírá z talířů ostatních stolovníků a ještě jim všem do očí s plnou hubou vykládá o své střídmosti, o tom, jak nepotřebuje jídlo, protože má svého Boha a tím je živ.

A pak katoličtí lidé ve veřejnoprávních médiích vykládají o tom, jak je víra fajn a církev fajn a náboženství úplně nejvíc fajn a jak je to hlavně o těch hodnotách a ctnostech a rodině. A když jejich názor odmítnete s tím, že jejich víru nesdílíte a že lze mít hodnoty, ctnosti, rodinu a dobrý život i bez nich, tak vám říkají, že jste blázni, že jste zlí, pomýlení, politováníhodní a že se budou za vás modlit.

Jsou ovšem případy kdy jenom u modlení nezůstane a podniknou se i některé další kroky, aby se ti nevěřící pomýlenci „vzpamatovali“. Například křesťané na Jihu Spojených států se pomodlili a po zřejmě velice intenzivním modlení dospěli k závěru, že bude dobré provést drobné retuše v ústavách svých států, s cílem zabránit nevěřícím v tom, aby se angažovali v politickém životě.

Arkansas: článek ústavy 19, sekce 1: „Žádná osoba, která popírá existenci Boha, nebude zastávat žádný civilní úřad tohoto státu a není kompetentní k vydávání svědectví u jakéhokoliv soudu.“

Maryland: článek ústavy 37: „Žádné náboženské vyznání se nesmí vyžadovat jako podmínka k zaujetí funkce v tomto Státě, kromě deklarace víry v existenci Boha. Zákonodárná moc nebude vyžadovat žádnou jinou přísahu kromě přísahy stanovené touto Ústavou.“

Mississippi: článek ústavy 14, sekce 265: „Žádná osoba popírající existenci Nejvyšší Bytosti nebude zastávat žádný úřad v tomto státě.“

Severní Karolína, článek ústavy 6, sekce 8: „Následující osoby budou vyloučeny z veřejného úřadu: Zaprvé, každá osoba, která popírá existenci Všemohoucího Boha.

Jižní Karolína, článek ústavy 17, sekce 4: „Žádná osoba popírající existenci Nejvyšší Bytosti nebude zastávat žádný veřejný úřad stanovený touto Ústavou.“

Tennessee, článek ústavy 9, sekce 2: „Žádná osoba popírající existenci Boha, či budoucí stav odměn a trestů, nemůže zastávat žádný úřad civilního oddělení tohoto státu.

A na závěr můj oblíbený Texas:
článek ústavy 1, sekce 4: „Žádné náboženské vyznání se nebude vyžadovat jako podmínka k zaujetí funkce či plnění jakékoliv společenské povinnosti tohoto Státu; nikdo nebude vyloučen z této funkce na základě svého náboženského vyznání, za předpokladu že připouští existenci Nejvyšší Bytosti.“

Na rozdíl od pokrytectví panujícího v Polsku, v těchto sedmi státech USA vám narovinu říkají: pokud jste nevěřící, nebudete zastávat žádný veřejný úřad, nebudete se podílet na politickém procesu. Navíc je to federální ústavě Spojených států navzdory, neboť její článek 6, odstavec 3 zní: „… žádné náboženské vyznání se však nesmí vyžadovat jako podmínka k zaujetí funkce či plnění jakékoli společenské povinnosti ve Spojených státech.“

A pochopitelně i v tak silně křesťanské zemi, jako je USA zaznívají názory, že křesťanská víra je zde pronásledována. A jde o nepřátele jak skutečné, tak i domnělé, vnitřní i vnější. V posledních letech je velmi oblíbeným nepřítelem křesťanství celosvětové spiknutí Židů, Zednářů, Illuminátů, ateistů, bolševiků, evolucionistů, skeptiků, homosexuálů, feministek … no prostě jde o slepenec všeho, co se zrovna hodí, hozený pod magickou zkratku NWO, new world order, nový světový řád. Občas mi při vší té stupiditě přijde jako celkem škoda, světové spiknutí tohoto typu fakt neexistuje. I když… vlastně by se nestalo nic jiného, než že by byl jeden nenažranec u stolu vystřídán jiným.

Komentář

  1. Od Kiki Kreis

    Odpovědět

  2. Od Vladimír Braun

    Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *