Téma měsíce Archív

Dekor Islámu

Arabeska. Představí si každý z vás onu chutnou želatinovou hvězdičku, nebo srdíčko, napůl máčené v čokoládě? Tak vás zklamu, ale já momentálně nemám na mysli Arabesky, které se hojně vyskytují v našich domácnostech v období Vánoc. Já bych vás nyní chtěla lehce zasvětit do toho, jak je to se vzory, jež se používají v islámské architektuře a umění celkově.

Poslední z proroků

„Každé vládnoucí náboženství se snaží postupně likvidovat všechny knihy, až na jednu, kterou tím diskredituje.“ (Gabriel Laub) Tak Ježíš trpěl na kříži, aby lidstvo uchránil před hříchem, ale výsledek se zase nedostavil. Uběhlo pár století a Bůh došel k závěru, že lidstvu dá ještě jednu, ale už opravdu poslední možnost a vyšle mu na pomoc proroka.

Naše víra aneb nejen o islámu

Co je to džihád? Jaký vztah je mezi hinduismem a buddhismem? Proč mají egyptští bohové hlavy zvířat? Proč vlastně vznikl islám? Kdo to byl Achnaton? A co se doopravdy skrývá za slovem Tantra? Co je to tantrický buddhismus? Co se skrývá za slovem harém? Ví to někdo z nás „běžných západních“ lidí? A kdo jen tohle

O nevhodném chování etnických menšin

Úvod Můžeme člověku před sebou říkat: „Já o ničem, ale vy o něčem.“ Nebo je možné, abychom říkali: „Já o něčem, ale vy o ničem.“ Prohozením písmenek, proměňujeme celý svět diskuse a vnímání sebe i druhého a transformujeme dialog v monolog. Opravdu stačí tak málo? Lze mít uvnitř sebe myšlení, jednání a chování záklopku, zábranu,

Islámský stát není islámský?

Docela často se setkávám s prohlášením, že to, co dělá Islámský stát nemá prý s islámem nic společného. Je tomu ale skutečně tak? Co hraje podstatnou roli je to, jestli chování Islámského státu (IS) vychází ze samotného učení islámu. Čím je definována ideologie islámu? Je definována Koránem a hadísy. IS v podstatě jenom kopíruje chování

Jsme skutečně odlišní?

„I když zavážeš stovku uzlů -provaz zůstane jeden.“ Džaláluddín Rúmí Rozličné, často při střízlivém pohledu iracionální, bezdůvodné či neopodstatněné, falešné, umělé nebo vykonstruované, nadsazené a přehlížené; i takto je možno definovat společenské vztahy, jenž se skrz všechny generace dostávají napovrch ve stále se zrychlující době. Avšak prostoru pro kritiku má každý občan libovolné množství, naopak zde

Je dnešní mládež zkažená?

Je bezesporným faktem, že společnost je dynamickým fenoménem, který se vyvíjí a mění. Její vývoj je určován nejenom vnějšími popudy, jako jsou politickoekonomická situace, jedinečné historické skutečnosti (světová válka, přistání na měsíci, 11. září apod.), technologická vyspělost, globalizace či třeba multikulturalismus, ale i vnitřním koloběhem generací, které se u pomyslného kormidla společnosti střídají a udávají

Ty máš ale problémy

  „Ty máš ale problémy! Bych ti přál zažít ty moje!“ Jak často jste slyšeli tuto větu? Častokrát takto pohlížejí rodiče na své děti, ale i vrstevníci mezi sebou nebo mnozí z nás takto pohlížíme na seniory. Vždyť proč dítě pláče? Protože nemá zrovna tu panenku z reklamy, která zpívá? Nebo protože zrovna nechce jít spát? Rodič

Já, ty, on, ona, ono. MY!

Mezigenerační problémy. Každodenní boj, zábavné grotesky, úsměvné okamžiky, nové zkušenosti. Je to nedílná součást života každého z nás. Momentálně mám mezigenerační problém se synem. Nechce pochopit, že pokud mi bude mlátit do klávesnice, tak to nedopíšu a nepůjdeme si hrát. V každé části života se setkáváme s určitými mezigeneračními problémy. Ať už je nám třeba pět. „ Proč

Umíme společně žít? Aneb rozdíly napříč generacemi

Narážíme na ně denně. V tramvajích, obchodech, kavárnách, na ulicích, ve výtahu, ba dokonce i v našich domovech. Generace lidí narozených v jiném časovém úseku nežli my samotní. Děti pocházející z informační doby, občané z dob revoluce, a také dědečkové a babičky z válečného období. Myslíme, že se nás netýkají, ale přesto se s mezigeneračními rozdíly potýkáme dnes a denně. Jen stěží